De 10 oljebud

For noen uker siden kom jeg over disse fra 1971 fra innst. S. nr. 294 (1970–1971). Legger de inn her, men de finnes også flere steder på nett.

Med utgangspunkt i Regjeringens prinsipielle syn, at det utvikles en oljepolitikk med sikte på at naturressursene på den norske kontinentalsokkel utnyttes slik at de kommer hele samfunnet til gode, vil komitéen i tilslutning til dette gi uttrykk for:

  • at nasjonal styring og kontroll må sikres for all virksomhet på den norske kontinentalsokkel,
  • at petroleumsfunnene utnyttes slik at Norge blir mest mulig uavhengig av andre når det gjelder tilførsel av råolje,
  • at det med basis i petroleum utvikles ny næringsvirksomhet,
  • at utviklingen av en oljeindustri må skje under nødvendig hensyn til eksisterende næringsvirksomhet og til natur- og miljøvern,
  • at brenning av utnyttbar naturgass på den norske kontinentalsokkel ikke må aksepteres unntatt for kortere prøveperioder,
  • at petroleum fra den norske kontinentalsokkel som hovedregel ilandføres i Norge med unntak for det enkelte tilfelle hvor samfunnspolitiske hensyn gir grunnlag for en annen løsning,
  • at staten engasjeres på alle hensiktsmessige plan, medvirker til en samordning av norske interesser innenfor norsk petroleumsindustri og til oppbygging av et norsk integrert oljemiljø med så vel nasjonalt som internasjonalt siktepunkt,
  • at det opprettes et statlig oljeselskap som kan ivareta statens forretningsmessige interesser og ha et formålstjenlig samarbeid med innenlandske og utenlandske oljeinteresser,
  • at det nord for 62° n.br., velges et aktivitetsmønster som tilfredsstiller de særlige samfunnspolitiske forhold som knytter seg til landsdelen,
  • at norske petroleumsfunn i større omfang vil kunne stille norsk utenrikspolitikk overfor nye oppgaver.

Det er jo flere av disse punktene som virkelig har fått kjørt seg, og de som skrev det hadde neppe sett for seg at SPU (Statens Pensjonsfond Utland/”Oljefondet”) pr i dag skulle være så viktig for Norge. Google skriver:

I statsbudsjettet for 2024 anslår regjeringen at den totale fondskapitalen ville være 15.300 milliarder 1. januar neste år. Regner vi 409,8 milliarder i prosent av dette tallet, kommer vi til 2,68 prosent. (Men husk at det faktiske uttaket er det oljekorrigerte underskuddet 336,6 milliarder).

Google 17.1.24

At Norge nå er blitt en stor leverandør av olje så de nok heller ikke helt for seg…..

Om Lars

Jeg bor i Kristiansand, og lever av havpadling. Mer info om meg og firmaet på www.digital-info.no
Dette innlegget ble publisert i Samfunn. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.