Svak kronekurs

Som undrende borger har jeg lurt på hvorfor krona stadig svekkes. Til slutt sendte jeg en e-post til Norges Bank, og Andreas Andersen var kjapt tilbake med et svar og følgende grafe:

Kronekursen målt mot importveid kursindeks tilbake til 1990 (stigende graf er svakere krone)

Så siterer han fra Pengepolitisk rapport (4/19)

Det er mange som tenker høyt omkring årsakene til kronekursens svekkelse, og dette er et sammensatt spørsmål. Vi skrev følgende i siste pengepolitiske rapport (4/19):

3.2 KRONEKURSEN

Kronen har svekket seg

Kronen, målt ved den importveide kursindeksen I-­44, har svekket seg med om lag 2 prosent siden forrige rapport, se figur 3.4. I løpet av perioden har kronekursen nådd rekordsvake nivåer både mot euro og målt ved I-44.

Kronekursen er svakere enn vi la til grunn i september. Historisk har det vært en nær sammenheng mellom kronekursen og utviklingen i oljeprisen og rentedifferanser mot handelspartnerne. Oljeprisen er noe høyere enn ved forrige rapport, og rentedifferansen mot handelspartnerne har økt litt. Det skulle isolert sett tilsi en sterkere krone.

Vedvarende usikkerhet om utviklingen internasjonalt kan ha bidratt til at kronen over noe tid har utviklet seg svakere enn vi har anslått i våre rapporter. Usikkerheten kan ha bidratt til en høyere risikopremie på norske kroner og andre valutaer med begrenset likviditet.

Det er fortsatt betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen internasjonalt, selv om USA og Kina har blitt enige om en avgrenset handelsavtale og det nå er utsikter til at Storbritannia forlater EU på nyåret med en utmeldingsavtale.

Forverringen av bytteforholdet etter oljeprisfallet i 2014 og usikkerheten omkring det fremtidige aktivitetsnivået i petroleumsnæringene har trolig bidratt til at kronen har holdt seg svak. Over tid har det vært en relativt nær sammenheng mellom Norges bytteforhold overfor utlandet og  realvalutakursen, definert som forholdet mellom timelønnskostnader ute og hjemme målt i felles valuta, se figur 3.5. Oljeprisfallet i 2014 førte til en markert forverring av bytteforholdet. Tilpasningen til et svakere bytteforhold kan skje i form av en svakere nominell kurs og gjennom lavere relativ lønnsvekst. Etter oljeprisfallet i 2014 har vi observert begge deler. Utviklingen i bytteforholdet kan tale for at realkursen ikke skal tilbake til nivåene fra før oljeprisfallet.

Kronen holder seg svak fremover

Vi legger til grunn at forholdene som har bidratt til svekkelsen av kronen, vil bidra til at kronen holder seg svak også i årene fremover. Vi venter imidlertid at risikopremien reduseres noe. Det tilsier en moderat styrking av kronen det nærmeste året, se figur 3.6. I perioden venter vi at rentedifferansen mot våre handelspartnere vil ligge nær dagens nivå. Anslagene for kronekursen er svakere enn i forrige rapport gjennom hele prognoseperioden.

Anslagene på kronekursen er usikre

Kronekursen kan utvikle seg annerledes enn vi anslår. Avtar usikkerheten internasjonalt kan kronen styrke seg raskere enn vi anslår. På den annen side kan vi ikke utelukke at kurssvekkelsen er mer varig, og at kronen vil holde seg svakere enn vi legger til grunn.

Du kan også lese mer om temaet i Working Paper 15/19: “Oil price drivers, geopolitical uncertainty and oil exporters’ currencies

Jeg bet meg spesielt merke i “usikkerheten omkring det fremtidige aktivitetsnivået i petroleumsnæringene har trolig bidratt til at kronen har holdt seg svak.” I Norge dreier dette seg mest om nye leteområder. Globalt tror jeg kanskje dette også vil dreie seg om synkende etterspørsel etter produktet. Muligens er det en del investorer som også stiller spørsmål ved hvor enkelt det er å går fra svart til grønn økonomi også. Det er ganske mange nye arbeidsplasser som skal skapes for de som nå jobber med olje og gass. Denne overgangen tar tid, og kommer til å bli ganske brutal. Er min spådom…

Om Lars

Jeg bor i Kristiansand, og lever av havpadling. Mer info om meg og firmaet på www.digital-info.no
Dette innlegget ble publisert i Samfunn og merket med , , . Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.