IFTD – International Forest Therapy Days 2018

I august hadde jeg den store gleden å delta på seminar og workshop i Finland: IFTD 2018. Her finner du et slags sammendrag av inntrykk og læring fra disse dagene. Veldig fornøyd:

7.8 – SEMINAR

Opening of International Forest Therapy Days by Katriina/Heidi from IFDT
Om semnaret: “The need to belong – to nature”. Skogsterapi maksimerer dette, og er veldig miljøvennlig. Altfor ofte rusher vi avgårde uten å være tilstede. I skogsterapi legges det vekt på:
– Kontakt
– Mening
– Emosjon/følelse
– Glød/medfølelse (compassion)
– Symboler/metaforer
Skogsterapi er blitt en skikkelig trend for øyeblikket, og på seminaret skal vi se nærere på hvordan det virker, og hvorfor. Her vil det bli presentert forskning, praksis og vi skal lære.
Vi trenger en kulturell forandring!

Iwao Uehara, Tokyo University of Agriculture (JP): Forest Therapy (Shinrin-ryoho 森林療法) in

Japan and Its Possibility in Finland
Tegneseriefigur: Snufkin
Eventyrfigur: Ninguru (hvis du er ærlig og snill kan du se den, ellers ikke)
Skogsterapi er avslapning, rehabilitering m.m. Det er både for skogen og for menneskene.
Shinrin yoku – forest bathing – 1982 – Japan forest agency
Shinrin ryoho – forest therapy – 1999 – Iwaho Uehara
Shinrin serapi – 2005 (ForestBase/Road mm TM)
Skogsterapi har mange anvendelsesområder: Helsefremmende for middelaldrende og eldre, forebygge livsstilssykdommer, mental helse, rehabilitering m.m.

Skogsterapi:
1. Hensikt
2. Metode
3. Hva slags skog/område
4. Deltagernes reaksjon

Så presenterte Iwao fire forskjellige case-studier:
1. Sykehus – skog i nærheten
Frittvoksende skog (abondoned) – 100x100meter. Skjøtsel – gjøre skogen lysere. Lage aromavann, sette avleggere. Bra rehab for demens, lage samlingsplasser, sikre enkel tilgang. Rehabilitering gjennom å gå.
2. Selvmord – kommune
Nesten 25 av 100.000 tar selvmord i Japan. Det er 3x så mange som i Italia.
Bygge relasjoner – skape helsefremmende steder (healing places)
3. Barn med PTSD – nasjonalt sykehus
11-17 år. Blitt behandlet dårlig av foreldre (vold, seksuelle overgrep m.m.)
Gå i skog noen timer – 1g pr. uke. Stress gikk ned, det var bra for oppførsel, og egner seg også til familieterapi. Viktig: stillhet, ro og ikke noe snakk.
4. Lærere
Utmattede. Mer enn 20.000 lærere er deprimert i Japan. Hovedgrunnen er kommunikasjon/relasjon med og til kollegaer. Skogsterapi kan bidra til å hele relasjonen. En av øvelsene som ble brukt var solotid sammen med et tre. Stress gikk ned, og de fikk en “change of air effect” (luftforandring).

Landskapet kan hele bevisstheten din.

Hvordan praktisere skogsterapi:
– Vurdere deltagerne.
– Metode/program
– Praksis
– Team og samarbeid
– Beregne dosering (estimation)

I Finland mente Iwao at det var spesielt 4 områder der skogsterapi var egnet:
– Luftforandring (escape)
– Omsorg
– Villmark
– Behandling/rehab
Han var en sterk talsmann for å gjøre veiledning i naturen. Utnytte situasjoner som dukket opp.

La oss gjøre både skogen og oss selv mer sunne!

Kirsi Salonen, University of Tampere and University of Jyväskylä (FI) Nature Experience and Well-Being
“Jeg er aldri deprimert i naturen.” Gikk igjennom noe forskning (Kaplan/Kaplan, Ulrich m.fl.)
Naturen setter i stand, heler og skremmer – tre grupper: rehabiliterte – helse – ambivalens. De ambivalente var utsatt for frykt, følsomme for værforhold osv.
CNE – Comprehensive Nature Experience
(Koge & Winter 2004 Deep reflections)
(Mayer & Frrantz 2004 Nature Connectedness)
Vi relaterer til naturen på forskjellige måter, og måleverktøyet CNE kan måle dette:
– Tilknytning til natur
– Følelse av å bli akseptert
– Følelse av rom/plass
– Følelse av å ikke passe inn
Når en er i flow med intervensjon i natur:
– gjenkjenne/motta
– oppmerksomhet
– støtte
Hun henviste også til “Green Care Manual” fra Green Care i Finland – men å google det er ikke lett…

Heli Jutila, The Finnish Natural Heritage Foundation (FI) The natural values of forests and the significance of protecting forests
Finland består av 78% skog og 10% vann. 45% av alle finner eier skog. 1/3-del av skogen er eid av staten. Skogen har mange forskjellige verdier: økonomisk, rekrasjonell, økosystemtjenester osv. Skogen binder 30-60% av Finlands utslipp av klimagasser.
I Finland har man estimert at 100ha nærskog til byer tilsvarer 2mill€/år. Verdien kommer fra:
– Oppleve stillhet og ro
– Økoturisme
– Aestetiske opplevelser
– Spirituell kapital/utdannelse
– Kulturelle tjenester
– Støttetjenester (fx fotosyntese)
– Økosystemtjenester (fx fotosyntese, biodiversitet, habitat o.l)

Adela Pajunen & Marko Leppänen, Luonnontie (FI) Thirst for Paradise – Connection Between Places and Wellbeing
1gr jordsmonn i skog inneholder 1mrd organismer (mye amøber). Dette antallet går drastisk ned i parker og jorder.
Sted er viktig – vi vil ha gode steder. Det optimale er paradis. Tørsten etter paradis er universell. Vi savner paradiset i vår urbaniserte hverdag. Hvilke kvaliteter har paradis (innslag fra salen):
– Fredelig
– Vann
– Få menneskelige påvirkninger/strukturer
– Fjellutsikt – være alene
– Fellesskap/kjærlighet/biofili
– Timelessnes (får meg til å tenke på boka til Arne Næss om Hallingsskarvet som “Det Gode Lange Livs Far”)
Skogsterapi kan gi folk en liten smak av paradis – opplevelsen av å ha det bra i natur.
Guiden må være oppmerksom på naturen/gruppa. Å være utendørs krever mye forbereedelser, og den indre forberedelsen er også viktig. Vi må kjenne naturen, og utvikle sensitivitet overfor natur og gruppe.
KUNNSKAP
Når vi VET noe, så LEGGER VI MERKE til. Derfor er det viktig å vite navn på arter, historien til stedet osv.
For å sette pris på noe, så må vi vite hva det er – ha opplevd det.
KOMPABILITET
Natur – person. Eks: Ung – lang tur. Handikappede – være i natur. Presse litt oppover – oppleve nye ting.
OMSORG
Handler mye om sikkerhet – naturen gjør resten. Se på mennekser som likeverdige, ikke some yrker og diagnoser. Omsorg/trygghet åpner opp for naturen, og dette kan oppleves paradisisk.
(Trekant-modell med GUIDE – GROUP – NATURE i hjørnene, og KUNNSKAP – KOMPABILITET – OMSORG/TRYGGHET på langsidene.)

Nitin Das, Healing forest (IN) India’s Healing Forests: the lessons learnt while making the film about how people in India are healing the forests. The use of art, music and films to reconnect people with nature.

(Namaste: My divine nature bow to the divine in you.)
Nitin er mest kjent for nettstedet www.healingforest.org og filmen How Forests Heal People:

Han fortalte om stille vandringer. Musikk og mat kan være med på å få med mennesker. Han hadde også gjort forsøk der musikere var forskjellige steder i skogen. Samme med fortellere – og når du fant en forteller fikk du et eventyr/historie. Barn kunne få høre en historie om magi, og at den var overalt rundt dem i skogen…
Det kan gi store opplevelser, og kreativitet kan en komme langt med.
Filmen ovenfor er vist over 10mill ganger på FB.

Han viste også noen andre kortfilmer. Her er en på ett minutt om å være rik eller fattig:

Denne heter kort og godt LOST:

Han avsluttet med å vise en 55min dokumentar som aldri er vist i en forsamling enda, og som ikke er lagt på YouTube. Det er en utvidelse av HealingForest-filmen, og du kan bare glede deg til den blir tilgjengelig!!! Her er det mye “food for thoughst”….

Tanke: Han fortalte at han så på seg selv og oss som trær, og at sammen blir vi en skog.

Jonna Kilkki and Tero Hakovirta, SámiSoster ry (FI) Cultural and nature-based rehabilitation in the Sámi region.
Dette innlegget ble prøvd kjørt via Skype, men de endte opp med å lese presentasjonen. Se link til presentasjon (kommer – håper jeg).

Riitta Wahlström, Taiga Institute (FI) Reconnection with Nature – Practices and Forest Therapy
Økoterapi har mange øvelser, og selv hadde Riitta utviklet over 100 stk. En del av disse er presentert i boken hun hadde med seg på seminaret:
Wahlström, Riitta (2014) Wellness by loving Nature
Eks: Bruke naturmaterialeer for å lage bilde av familien sin eller sine kjerneverdier (lære mer om seg selv). Sosiale ferdigheter – gi en presang fra naturen til hverandre. Mange forskjellige praksiser rundt det å gå. Heale naturen med mental kraft. Musikk påvirker planter. Praksis for barn – feire bursdagen til et tre.

Ann Dolling, SLU (SE) Forest Environments in Restoration and Rehabilitation of Stress and Exhaustion Disorder and their Relation to Forest Bathing
Forfall

Petra Cau Wetterholm, Shinrin-yoku Sweden (SE) Integrating Forest Therapy in Primary Health Care for those diagnosed with Stress Related Disorders in Sweden
(Jeg hørte Petra første gang under Natur og Psykisk helse i mai i år, og hun var en viktig motivator for å dra til Finland.)
Hun er bl.a. utdannet guide fra ANFT – to ting sentralt:
“Nature connection and social reapir rise together.”
“The forest is the therapist, the guide opens the door.”

3 stadier i skogsbading i metoden til ANFT.
– Tilknytning
– Liminalt rom
– Integrasjon

Standardsekvensen i en skogsterapisesjon:
– Introduksjon
– Invitasjon
– Delerunde
– Tesermoni

Oppgavene til guiden:
– Roe ned tempo
– Gjøre det trygt/sikkert
– Ta seg av ting som måtte dukke opp underveis
– Invitasjoner (oppøve bruk av sanser. i ANFT opereres det med 12-14 sanser.)
– Bevisst språkbruk (utelate adjektiver)
– Tilstedeværelse
– Kulturell og sosial bevissthet

Hvordan implementere skogsterapi i helsesektoren? Gå fra det generelle til det spesifikke og så justere. Petra har gjort to prosjekter i helsetjenesten i Sverige.
For å måle utmattelse brukes KEDS-skjemaet.
Tips: Daglig journal – skrive om en naturtilknytning hver dag.
(Shirley fra Irland har også forsket på skogsterapi.)

Ben Page, Association of Nature and Forest Therapy Guides and Programs (US) and a founder of Shinrin Yoku
LA
Nature Connection and Culture Repair Arise Together

Skogsterapi er en evidens-basert praksis, og det er nå utdannet over 500 guider i 28 land.
Stress er vår nye globale epidemi. Det økologiske er opptatt av helsen til alle levende vesener. En skal ikke lære bort, men huske/erfare at vi alle hører til i naturen. Vi trenger alle tilknytning til naturen. Døren inn til dette går via sansene, ikke bevisstheten. Gå ut og gjør egne erfaringer! Dette er en organisk prosess (jeg tolker han dithen at det vokser ved øvelse.)
Vi blir ikke forelsket med bevisstheten/hjernen, men med hjerte/kroppen.
Sit-spot: Bli bevisst “the web of interbeing” (livsveven)
Til slutt i utdannelsen – høste inn ting til å bruke i teen (må lære hva som kan brukes og ikke).
Guiden vandrer i partnerskap med naturen, og er venner med alt som befinner seg i naturen.
Kontakt med sansene blir til erfaringer.
I 2019 blir det internasjonal kongress om skogsterapi i California.
Campbell: Meaning of life vs. experiences of being alive.
Figurer:
VENN-diagram: Mind (psychological) Body (physiological) Ecological (relational) – 3 sirkler

Yap You Min, XIU Nature Connections (SG) Urban Nature and Forest Therapy
Singapore: 50x30km stort – 5,5 mill innbyggere (!)

Umulig å finne et sted der det er stille.
Visjon: En by i en hage (City in a garden)
Reframing: Forskjellig natur (wilderness) i Singapore og Norge.
You Min samarbeider med en yinyoga-instruktør på sine vandringer, og dermed får deltakerne også noe de kjenner fra før. Samarbeide med andre om “a biophilic city”.
Blad: City green (bi-monthly)

Sirpa Arvonen, Metsämieli (FI) Forest Mind: An innovative method for taking nature’s health effects into use and intensifying them by applying mental skills exercises associated with the forest
Metode: Psykologi, mindfulness og “life coach”
Forskjellige metoder for å ta vare på seg selv. 3 nivårer med 150 øvelser.
Frø som vokser opp til å bli et tre.
Metoden baserer seg på her og nå, og aksept.

Anders Mickos & Malin Heikkinen (FI) Forest Therapy in Primary Health Care and Social Services – an example from Sipoo, Finland.
Figur – Trekant – fra bunnen av: Spontanous use of foresttherapy (health promotion and self help) – Some need of guidance – Guidec client group. (Tittel over trekant: Levels of foresttherapy.)
Temaer: Åpne sansene, se etter sopp, slappe av, lære om elementene, gå, naturliv, navigasjon, i mørke osv.

Liisa Tyrväinen, Natural Resources Institute Finland (Luke) (FI) How Convincing is the Research Evidence of Health Effects of Nature?
Helseeffektene av skog er:
– Erkjent nasjonalt og lokalt i skogs-politikken i Finland.
– Et styringsmål for statseid skog og noen lokale skoger.
– Diskutert mer i det offentlige og i helsesektoren.
Naturen har veldokumentert gjenoppbyggende og stressreduserende effekt. Både humør og positive følelser stiger ved opphold i natur. Urørt natur virker sterkere enn parker. 5t i byen (park) = 2-3 timer utenfor byen (natur).
Regelmessig bruk er hemmeligheten (key-thing).
Skogsmiljø er viktigere enn sosialt fellesskap (!)
Hun viste til et Green Health Project i Japan: The influence of urban green environments on stress relief measures: A field experiment
Hva slags skog er “restoritative”? Grøntområder i byer virker. For kritisk evaluering se paper (link) ovenfor.
Hun snakket også litt om “virtunature” (virtuell natur med soundscape – 15 minutters sekvenser).
Helsestier ved sykehus, og to måleverktøy for “nature connection”.
Naturmiljø –> Naturkontakt –> Redusert påvirkning fra støy og luftforurensning + stressreduksjon + fysisk aktivitet + sosiale kontakter + styrket immunsystem –> Helse og velvære.

8.8 Workshop

Fra programmet:

Ian Banyard From Cotsswolds Natural Mindfulness takes us for a walk and tells us all about his method of Natural Mindfulness, a state of being he discovered already as a boy and is now teaching to loads of people across the UK and increasingly throughout the world, in order for us to find our true nature.

Naturalm Mindfulness (NM) er den måten du knytter an til skogen og deg selv. Det er personlig. Det er noe du finner og erfarer. Vi lærer naturlig. Vi er ikke “human being” men “naturalbeing”.

Metode:
1. Nøkkelen: Tilknytning
Omsorg – beskytte. Ingen tilknytning – gi blaffen. NM er veien til tilknytning. Føttene dine er røttene som går ned i underlaget.
2. Tilknytning til deg selv.
Vi er natur. En del av naturen. Hvordan kan vi bidra? Både for oss selv OG for naturen.
3. Tilknytning til andre
Her. NÅ. Slom deg. Det er alltid NÅ. Snakk i nåtid (ikke i fortid/fremtid). Ian bruker oppmuntringer (encourage) – og motivasjonen er medfølelsen og at det kommer fra hjertet (compapassion of the heart).

Å gå med pusten.
Pay attention vs invest attention. Når du investerer så får du noe igjen (dette er ikke så lett å oversette).
Velg hva du vil puste inn. Gjerne takknemlighet eller styrke.
Firkantpust med sesongene:
Vår: Pust inn
Sommer: Hold
Høst: Pust ut
Vinter: Hold
Osv (Ian brukte ikke begrepet firkantpust. Det fant jeg hos René Brown i sommer, og jeg har brukt det litt i Kundalini-meditasjoner. Jeg tror det er med på å balansere det sympatiske og parasympatiske systemet.)

Om ikke-dømmenmde. Alt er lyd. Enten det er fugler eller trafikk. Ofte snakker vi om fuglesang og trafikkstøy, og verdisetter lyden. Men, du kan VELGE. Bilen vil forsvinne. Fuglene vil fly. Alt endrer seg. Det samme med tankene dine. Hvor har du din oppmerksomhet? Prøve å være her og nå. Registrer endringene på en ikke-dømmende/vurderende måte. Ta så dette med deg tilbake til hverdagen (“the world of busy”)
Tanker, følelser og ord er frø/knopper. Hva vil du skal vokse?

Hvis vi ikke var her og nå, så oppfordret Ian oss til å ta på hverandres skulder på en vennlig måte.

Føle at en lever (aliveness) – tilknytning til natur – egen kropp: Ta kontakt med utsiden av din høyre hånd. Innsiden. Den venstre. Begge føttene. Alle på en gang. Registrer hva som skjer. (Streaming = Healing)

Fortelle – Støtte – Instruere – Coache.

Å gå med mellomrom. Lang rekke med ca 20m avstand mellom deltagerne. Lov å stoppe opp, men ikke snakke.

Ukomfortabel komfortsone (!). Bli oppmerksom på vaner, og så velge hvor du vil investere din oppmerksomhet!

En hel haug av folk vil ha din opperksomhet, og i dagens samfunn er du i mange sammenhenger redusert til en forbruker. Men, du er ikke BARE en forbruker. Bruk oppmerksomheten som et forstørrelsesglass, og brenn over mønstrene du ikke lenger ønsker. Gjør forandringer. Skap nye vaner!

Fra programmet:

Collecting medicinal herbs by Vitalija Povilaityte-Petri. Forest is full of nature’s medicines. We also collect herbs for a cleansing sauna. Many plants and trees of the forest have a very long history of use as herbal medicines and later became sources of pharmaceutical drugs. In this walk we will discover hidden medicinal and culinary treasures of Finnish forest. You will be introduced to the opportunities and challenges of foraging for medicinal and edible plants in natural landscape. It will cover basic principles of safe, effective and sustainable foraging of herbal medicines including identification and medical-culinary uses. We will sample a range of medicinal plants and berries along our little path in the forest. We will explore the great variety of edible shoots, roots, leaves and flowers of wild herbs, berries and trees that grow in beautiful and mysterious forest of Finland.

Her er det mange bøker du kan finne om planter og trær der du bor.
Furu er bra for bronkier.
Boktips: Phytopharmacy
Essensielle oljer er tilnærmet det samme som phytocider. Phytocidene er normalt i luften skogen (og derfor kalles det skogsbad). Forskjellige typer phytoncider for forskjellige bakterier.
Vi ble oppfordret til å lære seg seks forskjellige planter og hva som var spesielt med disse.
På denne måten får du en relasjon til akkurat den planten.
På 100ha med skog kan du finne medisin for alt! (Påstand, men ikke helt uten sannhetsgehalt)
Boktips2: Forest Pharmacy (skrevet av en tysker, utgitt i 2018)
Profitt og patenter gjør at planter i mindre grad brukes som medisin, selv om det har vist seg at de kan være like/eller enda mer effektive.

Fra programmet:

he story of Sauna: Sauna, the healing place of Finns by Maaria Alén
Finns have always believed in the beneficial qualities of both the Sauna and the Forest. Finnish Sauna traditions date back thousands of years. Sauna is more than a well-known place for physical cleansing. It helps us to respect our roots and culture in it´s many forms. The old folk believed in the healing powers of the sauna and sauna whisks. What is the Story of Finnish Sauna? What kind of role it played in stages of person´s life or in Wheel of the Year? Come and learn more.

Vi fikk besøk av en profesjonell “sauna-healer” (det er to slike i Finland), og de jobber i den finske spirituelle tradisjonen. De tørker blader på kvister i en bukett, og bruker de til å stryke/slå med. Når en vil være alene i Finland, så går enn inn i skogen eller i sauna. Sauna er et finsk ord, men det er usikkert om tradisjonen kommer derfra. Det er funnet mange saunaer i det boreale området i nord. Kanskje de første var indianernes “sweat-lodge”, som ble bygget under jorda. Dette er en tradisjons om strekker seg 10.000 år tilbake i tid, og badstua har høyst sannsynlig et spirituelt sted. Kanskje de samlet seg der før de dro ut på jakt for å fange bjørn? Kanskje ba de om å få bytte? Kanskje var sauna en slags renselsesprosess de brukte. Også kalt bjørnehule/mage. Et sted å bli gjenfødt, og de kan jo føles som å bli født på ny.

Finland er et moderne land, og det er 3 millioner saunaer i Finland. Det vil si at hele befolkningen godt kan ta sauna samtidig! De finnes overalt: I parlamentet, i presidentpalasset, ett-roms leiligheter osv. Det er også noe som heter røyk-sauna som ikke har pipe. De blir svarte inni pga røyken. Mange synes dette er den beste formen for sauna, og den er annerledes. Varmes opp til 100 grader, for så og nedkjøles. Mange synes den er best dagen etter.
Barn ble født i badstu helt opp til 1940-50. Den var ren og hadde tilgang til varmt vann og varme. Brukes også til “bonesetting” (osteopati/fysio). Den har også vært et sted der kvinner har røyket kjøtt, lagt øl, såpe osv. Noen vil også ha sin siste sauna før de dør, og en kan få vasket kroppen etter sin død i saunaen. Å si at sauna er et sted for seksuell aktivitet kan blit tatt opp som en fornærmelse av finner. Det er ikke et bordell. I det 18. århundre ble saunaer stengt i Europa ellers pga seksuell aktivitet der, men ikke i Finland.
“Leulo” er et av de eldste ordene for sauna, og opprinnelig betød det sjel:
– Din personlighet
– Leulo – ånd. Når du tar ditt første pust/åndedrett.
– Din beskyttelses-engel.
I saunaen tar alle av seg klærne, og blir likeverdige. Det er vanligvis stille, og promping er ikke tillatt! Å piske seg med fx bjørkekvister er en del av ritualet, og det er flere ritualer en kan ha i sauna. Hvert tre som leverer kvister ses på som hellig. De bruker årshjul for når det skal høstes, og det er også noe med månen.
Bjørkeløs er symbol på livet, og virker foryngende.
Sauna er det varmeste stedet folk går frivillig (opp til 100gr). 70-75 grader er “nice”. Det er bra for hjertet, renser huden, øker metabolismen, gir bedre søvn, hu,kommelse, laver stress og blodtrykk.
Verdensmesterne har opptil 120gr, men det er showoff. Når det gjelder tiden en skal være inne – så er det viktig å lytte innover. Kjenne etter hva som er bra for deg.
Aldri gå fra varm sauna og rett ut i isvann. Sauna kan også være bra som detox, men dette er litt omstridt. Når det er over 80gr, så dør alle bakterier.
Whisk/ris er en følgesvenn i saunaen, og det kan en både snakke og lytte til. Du kan bruke all slags trør, men bjørk er veldig vanlig. Det finnes over 20 ord for “whisking” (slå/stryke med forskjellige typer ris).
Granris påvirker nervene, og einer er veldig bra!
(Vi fikk jo selvsagt prøve dette, og bjørk er veldig soft. Jeg kunne slå både meg selv og andre rimelig hardt før det ikke var behagelig. Ser for meg dette er ganske annerledes med fx gran. Å stryke med riset er behagelig nesten uavhengig av tretype kan jeg se for meg.)
Før en lager ris må en alltid spørre treet om det er greit, og en tar bare en gren fra hvert tre. St.Hans er en god tid, eik litt senere. Og det må være på voksende måne.
En er også våt når en går inn i saunaen. 15min med ris-behandling tilsvarer 40min massage!
Påvirker parasympatisk system, og mange kjenner seg mer hele etter en sauna. På spørsmål om en mann kunne være naken under behandlingen svarte hun: “It is not like none of you have something I have not seen before!” Hun holdt (nesten) alltid i riset, og dekket til private deler og ansikt med ris (vanlig å ha med ei hel bøtte med ris inn i saunaen). Hun fortalte at hun kunne ha opptil 7 behandlinger på en dag. Og at hun ofte jobbet på eventer. Dette er en utdøende tradisjon i Finland, og hun var utdannet i de baltiske stater for å gjøre dette. De prøver å ta opp igjen den spirituelle siden ved saune.
Selv var hun med i noe som ble kalt “People of the bear” med 60 medlemmer. Et eget trossamfunn uten noen politisk agenda.
Her er det mer info på engelsk.

9.8 Workshop – Shinrin-rhyoho Day

Fra programmet:

Ecotherapeutic nature connection exercises led by Heidi Korhonen. Strengthening of nature connection by using our senses and the power of mind.

Kropp + Bevissthet + Natur = Du som person.
Spørre om lov før vi går inn i skogen. En må oppføre seg på en god måte i skogen – spille på lag.
Sitspot i 20 min:
– Snakke med underverdenen.
– Puste inn og ut sammen med alt som er her – livsveven
– Svaie i vinden som et tre.

Fra programmet:

Forest Therapy (森林療法, Shinrin ryōhō) tradition with Iwao Uehara

Startet med eventyrfiguren igjen – den som en bare kan se hvis en er oppmerksom underveis langs stien. (Fikk en idé om å plassere ut slike på jobb, med en bokstav under hver som kan danne et ord. Vi får se…)
Rehabilitering er en veldig viktig del av Skogsterapi i Japan. Hvor mange klienter? 1. Hvis det er flere med samme problem i samme situasjon kan en ha flere – en gruppe. Gruppeterapi har blitt veldig populært i Japan. Folk i Asia trenger hverandre.
Han viste oss hvordan vi kulle lage aroma-vann av blader og grener. Puttes i glass, heller på kokende vann, legger over aluminiumsfolie, kokes i ovn/vannbad i en halv time. Helles på sprayflasker. Så kan du ta med deg lukten (og en del av helseeffekten) inbn der du jobber/bor)

Program:
Intro/icebreaking – innendørs
1. Finne farger
2. Berøre trær (venn, helse)
3. Finne (et komfortabelt sted)
4. Lage til stedet
5. Hvile

Veiledning med treet. Hvorfor valgt du akkurat dette treet. Undringsrom = skog. Et sted som oppmuntrer deg, gjør deg glad. Kommunisere med klientene og skogen – se opp!

Icebreaker-øvelser:
1. Hilse på hverandre – håndtrykk, si navn.
2. Gå sammen i par.
3. Fortelle hverandre hvorfor vi deltar. Så er det noen i gruppa som skal fortelle om den andre, så en kan ikke bare nikke, men må virkelig høre etter aktivt.
4. Fysisk øvelse – falle bakover. Tillit. Gå sammen to par, og gjenta. 3-4 ganger. Så skal den som faller peke ut når det var den samme som tok i mot som når en bare var par.
5. Ta på hverandre – tillit (her husker jeg ikke helt hva vi gjorde)
6. Gå i blinde i gruppa.

Mennesket utviklet seg i åpne landskap, ikke i skogen.
Bjørkebark – tennes på graven i Japan en dag i året for å minnes de døde/invitere de med hejm.
Ser du forandringene underveis? Er du ok? Opp og ned i landskapet er bra for kcal/skritt.
Tar frem en spade, og ser på jorda – har vært under vann for lenge siden (sandgrunn).
Jordsmonn definerer vegetasjon.
Så fikk vi utdelt lapper med farge, og skulle finne tilsvarende farge i landskapet rundt oss.

Ta på forskjellige trær. Vi var i plantet granskog. Fant en bjørk sammen med 3 osper. Satt meg inntil bjørka. Det ble sterkt fordi den var en eneste. Litt som i Pink Floyd og massemennesket. Grana – ønsket/plantet. Bjørka ble på en måte meg – den som er annlerledes. Ospene ble heldigvis til allierte – i en verden som blir mer og mer vill. Slik så det ut da jeg tok bilde rett opp:

Nesten som en stjerne. Vinden i trekronene – nesten så de ville si meg noe…
Når vi velger et tre, så er det speil på hvoran vi har det. Vind og lyd er bra for hjernen, og den naturlig lyden i skogen gjør også godt for immunforsvaret.
Trærne snakker med hverandre. Så skulle vi prøve å finne igjen vårt tre med bind for øynene.
Optimal gruppestørrelse: 7

Fra programmet:

Shinrin-yoku following the tradition of ANFT by Petra Cau Wetterhom. Petra will lead the session with the help of her fellow ANFT colleagues Ben Page, You Min Yap and Hanna-Kaisa

På vei ut delte vi i par om et tre vi husket godt i livet vårt. Så ble vi samlet i en sirkel, der også trærne var en del av sirkelen. Invitert til å ta av skoene. Så se for oss røtter ut av fotsålene, hva osm har vært her før osv. Videre til sansene – syn, hørsel, smak osv.
Sirkel: Dele tre ord om opplevelsen.
20 min med rolig gange der vi skulle legge merke til hva som beveger seg.
Dele opplevelser i gruppe på 4 stk.
“Close-gazing”: Finne noe å ligge helt inntil. Jeg fant et edderkoppnett. Se hva som skjer.
Deling i sirkel med 41 stk ble krevende, og hørte bare halvparten.
Siste øvelse: Naturen/trørne har noe å si deg! Hva?
Denne “meditasjonen” ble veldig sterk for meg. Vågsbygdskogen dukke opp, og jeg så for meg hundrevis av plakater med bilde: “Jeg LARS VERKET (BILDE) har adoptert dette treet. Når det drepes for å gi plass til ny motorvei, så drepes samtidig noe av meg.” (Nå er dette løpet kjørt dessverre, men idéen er god til neste slagmark…)
Tesermoni: Planter og urter har gitt seg selv for at vi skal få smake av skogen. Arter – hva de gjør for oss osv.
Sende rundt en pinne (denne gangen et slangeskinn vi fant – det fungerte ikke så bra, da mange vekslet mellom å dele hva skogen hadde for kall til de, og snakke om slangeskinnet). Mine tre ord kunne brukes på begge deler: Transform through action (transformasjon gjennom handling).
Vi får mer enn vi gir i skogen. Den første koppen med te ble helt ut, og gikk tilbake til skogen. Før den ble helt ut ble den sendt rundt i sirkelen og alle kunne hviske et ønske ned i koppen (mens alle andre var stille).
Alle fikk utdelt te, og når alle hadde fått derakk vi sammen.
Syngebolle ble slått på tre ganger. Første gangen for øyeblikket – så for menneskene og til slutt alt levende (web-of-life)

Fra programmet:

Travel with us to some fascinating forests of India and explore the amazing ways in which nature affects our body, mind and spirit. Let us dig up some ancient wisdom that has been lost in time and examine new findings on the role of nature from birth to death of a human life.

Denne filmen har ikke hatt premiere enda, men kommer på YouTube. Gled dere!

Så var det satt opp en vandring i skogen på natta, men det var det ingen som orket…

10.8 Workshop – Forest Mind & Road Trip Day

Fra programmet:

Forest Mind (in Finnish, Metsämieli) is a Finnish method of mental skills exercises designed to utilize and intensify the natural healing effects of forests. Forest Mind promotes self-awareness, relaxation, stress relief, refreshment, and invigoration. This method uses the latest, widely accepted trends in psychology, therapy, and coaching, including mindfulness and life coaching, in a natural setting or with natural imagery.

On the Forest Mind day, Hanna and Eva guide the retreat participants in their own personal styles through the seven steps of the Forest Mind experience.

Væren i øyeblikket – 10 min: Puste inn gjennom nese – ut gjennom munnen.

Se gjennom kikkert. Lat som om du er her for første gang, og forme begge hendene dine til et langt kikkertrør. Mono eller to stk (to mer effektivt). Hva legger du merke til? 15 min (dette er lenge, og tungt hvis du ikke kan hvile armene).
En fantastisk øvelse! Jeg opplevde den best med mono (begge hendene etter hverandre og se med ett øye). Dorull eller tørkerull kan sikkert gjøre nytte her, så det ikke kjennes så tungt. Legger merke til helt andre ting. Blander, grenfester, hvor høye trærne er, kongler osv.
Hva fanger oppmerksomheten? Blir veldig tydelig at det er hva en kan se inne i det lille synsfeltet. Når kikkerten fjernes ser en jo mye, mye mer.
Eks: Låst kikkert på smerte, og det er vanskelig å oppleve noe annet. Ta bort kikkerten – smerten er der fremdeles, men det er mye annet å rett oppmerksomheten mot også – som kan “tre i figur”. Dette var en veldig god praktisk øvelse!
Denne øvelsen kan også gjøre motsatt vei. Kom til å tenke på en fantastisk video laget av avdøde Benjamin Hjort som jeg dessverre ikke finner igjen. Den var om en padler i rullestol. Dette blir ikke avslørt før i siste sekund av en ett minutts video. I starten filmens det på avstand. Drop etter drop i elvekajakk. I siste droppet går padleren rundt, ruller opp, og kommer frem til kameratene – high five. Så er det et bilde med kajakken inne i bilen, panorering til et bredt glis, før kameraet går ned og rullestolen plutselig blir synlig…
En annen side ved denne øvelsen: Hvis det eneste du kan se er smerten (fastlåst), så kan du kanskje få øye på ting å være takknemlige for hvis du kan få beveget litt på kikkerten.

Bevissthetens landskap (landscape of the mind). Fokus på stilling – hva trenger du? Eks: Ro, nytelse, trygghet osv. Hva slags landskap er det som dukker opp. Se for deg landskapet: lukt, utsikt, lyd osv. Hva gir du næring til i kroppen din – hvilke tanker, følelser osv. Hvordan kan du bvruke til mentale landskap som en ressurs eller kraft.

Erfaringsdeling i gruppa – popcorn-style (den som har noe å si tar ordet, men bare en av gangen).

Bevisst gange. Ingen skal gå foran guiden. Hvis du blir irritert over at det går sakte, prøv å gå sideveis. Kjenn fotsålen din fra tuppen til hælen. Legg merke til kroppsstillingen og balansen din. Blir du sinna? Takk deg selv for at du er ærlig, og se om du kan velge undring og nysgjerrighet.

Selvinnsikt (look into mind). Utforske ditt eget selv. Bevisstheten kan trenes i skogen, mens kroppen trenes i gymmen/treningsstudioet. Lage tårn med gode gjerninger/det du er takknemlig for av det du finner (kongler/pinner). F.eks. ta utgangspunkt i gode handlinger/takknemligheter du har gjort/opplevde siste uka. Lag et tårn av kongler/kvister basert på disse (1 kongle/kvist pr gjerning/takknemlighet). Når du har drevet på i fx 10 minutter ser du på det du har laget, og registrerer om det utløser noen tanker og følelser.

Bytt perspektiv (Not happy excersice – changing perspective). Finn noe du ikke er fornøyd med og som plager deg. Finn noe i skogen som kan symbolisere det, og se på det helt nært på. Så går du en meter fra. 3 meter fra. 10 meter fra. Ser for deg at du ser det fra en tretopp, og til slutt: Hvordan ser det ut fra universet/verdensrommet?
Hvorfor trenger du denne plagen? Har den informasjon til deg? Litt som kikkertøvelsen. Problemet blir mindre og mindre på avstand. Kanskje den kan brukes på diagnoser? Rådslagning med lukkede øyne uten å si noe: Vil du ta problemet/plagen med deg – eller la det være igjen? Kan det fly med vinden? Forsvinne i bakken? Har problemet blitt så lite at du kan ha det i lomma? (I forestmind er det flere øvelser for smerte, sorg osv). Vi kan alltid endre perspektiv, eller hvordan vi kan forholde oss til ting.
Innspill fra gruppa: Hvordan kan du spørre om hjelp? Når du ser problemet på litt avstand kan det være lettere å se hvordan du kan ha nytte av hjelp også?

Takknmelighetstre. Se på trærne rundt deg. Velg ett. Hva kan du takk for i dag? Kan bli helt små ting – eller stor – som du kan klare deg uten. Putt det du er takknemlig for på grenene til treet.
Logg: Spennende å finne alt jeg er takknemlig for, og så henge det på et tre. På avstand begynner jeg å tenke på hva som er viktig. Fx pust. Nye grener – strekke seg mot himmelen. Finne seg et “takknemlighetstre” på vei til fx jobb en kan henge litt på hver dag.

Fra programmet:

Visit to Liessaari nature & wellbeing path and Paavolan Tammi (by bus). Packed lunch on the way.
Liessaari is a popular recreational area where with the help of guided exercises, the visitor is lead to improve their own wellbeing while walking the trail on their own. Read more here.
Paavolan tammi has been dedicated as the most beautiful tree in Finland. This oak is over 300 years old and is a rarity in a country ruled by conifers. Check out here.

Et bad og en fin runde – ikke minst givende samtale i bussen! 🙂

11.8 Workshop – Looking Back & Looking Forward

Fra programmet:

Ben Page: Through a guided forest therapy walk, this session will help participants begin integrating what we have received during our gathering and give gratitude to the land that has held us while we were here.

Da vi kommer inn til Ben sitter han og spiller på Spirit Drum (hans var f 7 minor key) under en gran.

Dype pust. Legge merke til hva som gjør oss godt. Kroppsskanning med sanser. Lukt av mose bringer minner om da vi lekte indianer og hvit som små.
Delerunde: Hva legger du merke til nå – med så få ord som mulig.

Sakte gange. Legg merke til ting som beveger seg. Kanskje synge litt i skogen. 20 mi8n.

Sit spot – en time. Utdelte lapper med: “Hva sier hjertet ditt?” Jeg gikk tilbake til plassen jeg fant for et par dager siden, som jeg ikke fikk brukt da. Det var en veldig fin stund med hvile og gode tanker. Avsluttet i fosterstilling med hjertet nærmest jorda.

Under tesermonien denne siste dagen/øvelsen var det flere som var beveget. Undertetegnede også.

Fra programmet:

Time for sharing: what have we learnt
Working in groups through themes that have come up during the week.
Opening the workshop results and findings – the road ahead.

Nitin leder oss gjennom dette, og vi fyller ut tre store ark:
– SHEET OF MAGIC (hva har vært bra disse dagene)
– WISHES FOR THE NEXT EVENT
– GIFT – COMMITMENT (hva vil du ta med deg tilbake?)

(Det har vært utrolig mye bra MAGIC disse dagene – svømmeturer, stjerneskudd, badstu, og ikke minst bad med irske Tom og yoga med Helena fra Belgia:

I tillegg til mange andre nye venner!)

Så dukket Iwao fra Japan opp igjen, og viste litt bilder fra sitt liv og sin skog. Han fortalte at europeere skiller mellom natur og mennesker, og at det gjør de ikke i Asia. Vi trenger å tenke igjennom vår relasjon til natur.
Så viste han noe interessant. Kvinner og menn har ganske forskjellige måter å takle stress på. I synkende viktighet gjelder:
MENN: Alkohol, søvn, trening, bad, naturaktiviteter, gå, reise/kjøre
KVINNER: Snakke, spise, sove, shoppe, film/teater, trene, lese
Han har laget en DVD som er blitt kjøpt mye av sykehus, banker osv.
De fleste skogsterapiguider er kvinner. I Japan er det vanlig å gjøre ritualer til God of earth før en bygger hus.
I skogsterapigrupper kan en ha trening, ro, veiledning +++ Ex: Reset your troubles program
Han takket veldig for gjestfriheten, og kan treffes på bigrock1964@hotmail.com + FB
Så fortalte han om ungdommer som blir eremitter i sitt eget hjem – gjerne foran dataskjermen. Til de tok han med et lite tre som de måtte vanne. Etter noen uker vokste det ut av potta, og da måtte det jo plantes ut. Skritt for skritt tok han de mer og mer ut!

Fra programmet:

Ecopsychologist Riitta Wahlströn leads us to nature connection exercises, which promote self-knowledge, communication skills and holistic well-being.
Ceremony is a sacred act to honor, celebrate and nurture the earth. Riitta Wahlström gathers us as a community of humans, plants, animals, waters and soil to honor our beautiful home.

Vi ble samlet i en ring – alle holdt hender. Så var det en sermoni der vi vendte oss i alle fire himmelretninger og takket for forskjellige ting. Så skulle vi gå til et sted som kjentes rikjtig, og jeg gikk ned til sjøen for å eyegaze på et tre i horisonten. Spennenende, og noen ganger ble horisonten rundt treet og over skogen hel hvit. I blaff.

En fantastisk uke!
(Her er det fleste av de som var med på alt – foto ukjent)

Linker:

Arrangør: International Forest Therapy Days (IFTDays)
Utdannelse: Association of Nature and Forest Therapy Guides and Programs
Boktips: Your Guide to Forest Bathing : Experience the Healing Power of Nature – Discover the Secrets of Shinrin-Yoku av M. Amos Clifford
Boktips: Shinrin-yoku : The Japanese Way of Forest Bathing for Health and Relaxation av Yoshifumi Miyazaki
Boktips: Shinrin-Yoku : The Art and Science of Forest Bathing av Dr Qing Li
(Disse tre leste jeg før jeg dro – og alle er fra i år.)
Facebookgruppe Norge: Skogsbad – Shinrin Yoku, Norge.
Facebookgruppe Sverige: Shinrin-Yoku Sweden
Bilder: Alle bildene i denne oppføringen og flere til ligger på Flickr.
Et annet blogg-innlegg: Kit Berry sin blogg med inntrykk fra uka.
Enda et blogg-innlegg: Luonto voi hoitaa huomaamatta ja yllättävin tavoin fra Mikko Aslak Lemmetti. Google-translate versjon.
Enda et blogg-innlegg: Tunteiden puudutuksesta takaisin elämään – Metsäterapiapäivien satoa, osa 1. av Sini Ótisdóttir Malminiemi (Google-translate versjon)

Om Lars

Jeg bor i Kristiansand, og lever av havpadling. Mer info om meg og firmaet på www.digital-info.no
Dette innlegget ble publisert i Samfunn. Bokmerk permalenken.

3 svar til IFTD – International Forest Therapy Days 2018

  1. Tilbaketråkk: Nature Connection Excersices | homo ludens

  2. Tilbaketråkk: #19 Skogsterapi – Forundringsrommet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.