Lokale forskrifter trumfer Friluftsloven

Jeg er jo veldig opptatt av oppholdsretten i Friluftsloven. I Kristiansand kommune finnes det en forskrift fra 2008 som båndlegger millioner av kvadratmeter med teltforbud. Dette synes jeg er urimelig, og tok det opp med kommunen. Det synes ikke de (jfr dette svaret), så dermed tar jeg det nå videre til Fylkesmannen i Vest-Agder, Miljødirektoratet og Miljø- og Klimadepartementet. Jeg synes selv jeg har gode argumenter – hva synes du?

20150521-_L8V7861-2

Bildet ovenfor er ikke fra de aktuelle områdene.

Her er brevet jeg har sendt på e-post i dag:

Til:
Fylkesmannen i Vest-Agder v/Miljøvernavd.
Miljødirektoratet v/Arild Sørensen
Klima- og miljødepartementet

Fra: Lars Verket – lars@verket.no

Kristiansand 15. april 2016

LOKALE FORSKRIFTER TRUMFER FRILUFTSLOVEN

Friluftsloven er en viktig pillar i det norske friluftslivet. Den sikrer allmennheten retten til bl.a. ferdsel og opphold. Men, hvis det finnes andre lover/forskrifter, så havner allemannsretten på gangen. Da er det plutselig andre regler som gjelder. I noen tilfeller kan det være gode grunner til å overstyre Friluftsloven, men da må dette være skiltet på stedet. Og stemme overens med folks rettsfølelse.

De siste 15 årene har jeg jobbet med opphold i strandsonen – telting (se www.padleguiden.no). I dette arbeidet har jeg stadig kommet i kontakt med lokale regler. Noen er lovlig satt, og andre er ikke lovlig satt. Samtidig er telting i ferd med å bli en ekstremsport, og det er veldig uheldig.

Oppholdsretten i Friluftsloven er viktig for naturopplevelser gjennom døgnet i forskjellige årstider. At barnefamilier har muligheten til å lære sine barn opp til det glade (og ikke minst sporløse!) teltliv i nærområdene har en stor verdi.

SAKEN
Den 20.12.15 skrev jeg et brev til Kristiansand kommune (vedlagt) der jeg påpekte det urimelig i at de båndlegger 4.500.000m2 med teltforbud i tre områder rundt bykjernen. Forskriften fra 2008 baserer seg på et vedtak i Bystyret i Kristiansand 16.4.2008. Jeg mener at dette strider mot T3/07 fra Miljøverndepartementet der det står:

Restriksjoner kan bare legges på klart begrensede og konkret avgrensede områder. Bestemmelsen kan vanskelig brukes til å legge begrensninger på bruk av større områder…

Når det også er slik at teltforbudet visstnok rammer overnatting under åpen himmel også, så blir det ekstra urimelig. Dette strider i mot den generelle rettsfølelsen til folk, og ikke minst intensjonene i Friluftsloven/allemannsretten.

Jeg har forståelse for de små områdene i forskriften, men de tre (Odderøya, Baneheia og Jegersberg) som utgjør flere mill. kvadratmeter tilsammen er det urimelig å ha helårs teltforbud i. Ja, det er steder her som trenger teltforbud for eksempel om sommeren, men da kan det løses med skilting på stedet.

Da Kristiansand kommune ikke svarte på spørsmålene mine (se vedlagte svarbrev), sender jeg saken videre oppover i systemet. Slik jeg forstår Stortingsmeldingen om Friluftsliv som kom nå i vår, så skal det åpnes opp for friluftsliv. Ikke det motsatte.

SPØRSMÅL
Jeg har vært litt usikker på hvor dette brevet skal sendes. Fylkesmannen i Vest-Agder har stadfestet forskriften (se link i brev fra kommunen). Miljødirektoratet er fagetat, og Klima- og Miljødepartementet står bak T3/07. Derfor får dere brevet alle tre. Jeg håper ikke det betyr at ingen svarer, fordi dette er en viktig sak.

Svært få i Kristiansand kjenner forskriften, og den strider helt klart mot folks rettsfølelse. Dessuten er det heller ingen som helst vilje til fleksibilitet. En søknad om telting på Odderøya siste helgen i januar 2015 ble avslått, og jeg kan love at det ikke var ferdsel på øya en gang disse nettene… Dette er områder av stor friluftsmessig verdi, og så skal de stenges for friluftsliv på samme tid.

Derfor ønsker jeg svar på følgende:

 1. Kan et “begrenset” område (T3/07) være på over en million m2? Hva legger departmentet i “større områder”?

 2. Ved teltforbud mener jeg at området ikke kan være større enn at dette kan skiltes på stedet. Dessuten er et helårs teltforbud i nesten alle tilfeller svært urimelig. I Risør kommune har man etter nesten 15 år falt ned på en løsning med telting om natta (må ta ned om dagen) fra 15.6-15.8. Utover det gjelder Friluftsloven. Er det mulig å få oppmerksomhet på at helårs teltforbud ofte kan løses på annen måte?

 3. Jeg vil også henvise til pkt 6.4.3 i Meld.St. 18 Friluftsliv: 
“Regjeringen vil oppfordre kommunene til å gå kritisk gjennom teltingsforbud på de offentlige friluftslivsområdene, med sikte på å fjerne forbudene det ikke lenger er behov for. I noen tilfeller kan det være aktuelt å revidere tidsrommet teltforbudet gjelder. Regjeringen vil gå gjennom teltingsforbudene i forskrifter som er statlig fastsatt.” 
Er det mulig å håpe på at Fylkesmannen i Vest-Agder kan starte her sør?

Selv om Friluftslivets år 2015 er over nå, så betyr ikke det at vi skal vente med 2025 for å holde trykket opp. Friluftsliv og lovverk som fremmer friluftsliv er viktig hele året. Hvert år.

Jeg håper derfor på litt mer bevegelse i denne saken enn det som kommer til uttrykk i brevet fra Kristiansand kommune.

Med friluftshilsen

Lars Verket /s/
Padlosof og undrende borger

Vedlegg:
Mitt brev til Kirstiansand kommune 20.12.2015
Svar fra Kristiansand kommune 21.03.2016

Kopi:
Kristiansand kommune v/Trond Johanson
Norsk Friluftsliv v/Lasse Heimdal
Friluftsrådenes Landsforbund v/Morten Dåsnes
Den Norske Turistforening v/Oddvin Lund
allemannsretten.no v/Marianne Reusch
Fædrelandsvennen v/Janne B. Prestvold

20150304strandsone_blogg

Dette bildet er heller ikke fra det aktuelle området.

Oppdatering 4. mai 2016
Jeg har (selvsagt) ikke hørt noe i sakens anledning fra noen av de berørte parter, men har fått laget et kart som viser hvor store arealer dette dreier seg om. Kvadraturen er lett synlig i bildet. Her bor det i underkant av 10.000 personer, og de fleste er enige om at dette bør dobles på sikt. At det da ikke skal være mulig å sette opp ETT ENESTE telt etter retningslinjene i Friluftsloven (hensyn, sporløst, max to døgn) blir da enda mer uforklarlig. Det finnes selvsagt områder (fx rundt badevann) der telting ikke er ønskelig i sesongen, men dette kan enkelt skiltes på stedet. Her er kartet:

20160504teltforbud

Oppdatering 21. mai 2016
Detter nyhetssaken hos NRK i helgen har det blitt litt bevegelse i saken, og Venstre (v/Ivar Bergundhagen) ser ut til å ta saken videre. Jeg har derfor fått tak i underlagsdokumentene fra kommunen. Atferdsreglene har hatt en lang vei. De som gjelder i dag stammer fra 2004, men ble revidert i 2008. I saksfremlegget er det et dokument med tittelen “Gjeldende_adferdsregler_gamle“. Her er det teltforbud bl.a. for Dybingen, Stokken og Dvergsøya, men det er heldigvis ikke videreført…
Så har jeg fått en del dokumenter som dekker saken ganske godt: Saksprotokoll: Revisjon av adferdsregler i Kristiansand – Friluftslovens paragraf 15 (14.10.2004). Her er det bare FRP som mener at Friluftsloven er dekkende, og kanskje litt overraskende fremmer V forslag om at sykkelrestriksjoner må inn i adferdsreglene.
Høringsbrevet fra Parkvesenet i Kristiansand kommune er datert 18.10.2006. Her skriver Parkvesenet følgende under punktet om telting:

Telting.
Friluftsloven hjemler telting i utmark i inntil 2 døgn uten avtale med grunneier. Forbud mot telting på utvalgte områder foreslås innført for å hindre unødig slitasje og fortrengsel av annen bruk. Teltforbudet må også ses i sammenheng med tilstøtende etablerte campingområder og allmennhetens bruk av friområder. Områdene hvor det foreslås innført restriksjoner er vist i ovenforstående tabell.
Teltforbudet utelukker ikke skolers og barnehagers lavo-virksomhet. Dette reguleres i egneavtaler mellom parkvesenet og den enkelte skole/barnehage avtale.

Så ble dette fremmet som sak for Bystyret (24.01.08): Revisjon av adferdsregler i Kristiansand Friluftslovens par 15. Her finner du alle høringssvarene. Det handler veldig lite om telt, og veldig mye om ridning. Midt-Agder Friluftråd støtter Parkvesenet, og en speiderforening er den eneste som er skeptisk til teltforbudet.

Så var saken oppe i Bystyret 16.04.08, og her er saksprotokollen med stemmetall og forslag. FRP fremmet igjen forslag om at Friluftsloven skulle gjelde. Denne gangen falt forslaget med 41 mot 11 stemmer (så her er det flere enn FRP som stemmer for Friluftsloven). Ellers er det verdt å merke seg at det kom et forslag om at “Teksten på skiltene skulle utformes med et positivt ordelag”, og at “glassemballasje ikke skal tas i bruk ved telting”….

Så da skulle det være mulig å få et lite overblikk over historikken her.

Mitt ståsted: Lokale forskrifter undergraver allemannsretten (Friluftsloven av 1957). I denne loven står det at en skal vise hensyn til andre og naturen (noe som forutsetter sporløs ferdsel, og selvsagt at glassemballasje ALDRI skal ligge igjen og helst ikke brukes), at telt ikke kan settes opp nærmere enn 150m fra nærmeste hus/hytte (bebodd), og at telt ikke kan stå lengre enn to døgn. Noen steder vil det være behov for et forbud deler av året, men dette gjelder STRENGT AVGRENSEDE områder, og da kan det skiltes på stedet. I dag er det mulig å telte på steingrunn, mellom trær osv, så gårsdagens tenkning rundt dette er ikke lenger oppdatert.

Oppdatering 26. mai 2016:
I går skrev også Fædrelandsvennen om saken. For de som ikke har ab har jeg tatt en skjermdump.

Oppdatering 30. mai 2016:
Her er kartet Trond Johanson i Parkvesenet viste til By- og miljøutvalget for å vise at teltforbudet IKKE er så omfattende. Mitt synspunkt er jo at de tre største områdene er altfor store til å være “begrensede områder”, og det vil jeg ha Miljødirektoratets uttalelse på. De har (som jeg har gjengitt i kommentar) oppfordret Kristiansand kommune til å se på saken, men dette kartet mener de viser at det er nok av områder igjen:

teltforbud_Johanson

Oppdatering 24. august 2016
Før sommerferien ble det skrevet et svar i Miljødriektoratet adressert til meg (27. mai). Dette fant veien til min e-post 4. august, og var ikke spesielt avklarende, men her er det i alle fall til nedlasting.

Om Lars

Jeg bor i Kristiansand, og lever av havpadling. Mer info om meg og firmaet på www.digital-info.no
Dette innlegget ble publisert i Samfunn. Bokmerk permalenken.

18 svar til Lokale forskrifter trumfer Friluftsloven

 1. Lars sier:

  I fjor skrev jeg også om sak om dette på Harvest.as:
  http://harvest.as/artikkel/allemannsretten-og-nattinaturen

 2. Per Aage Gabrielsen sier:

  Jeg forstår ikke hva som er grunnen til teltforbudet. Hvis det er faren for forsøpling, så har de bommet kraftig. Min erfaring er at det ikke er natur- og friluftsinteresserte som legger igjen søppel. Sier de noe om hva de ønsker å oppnå? Er det slike forskrifter i Gimstad? Sist jeg padlet til Valøya, var det så mye søppel etter fyllefest at det var uaktuelt å sette opp telt der. Dette var garantert ikke etter naturinteresserte mennesker.

 3. Det blir meget spennende å se hva du får i svar her. Uansett flott at du har tatt tak i det, og jeg håper du holder oss oppdatert etterhvert som du eventuelt får svar.

 4. Lars sier:

  Per Aage Gabrielsen: Som du ser av brevet fra Kristiansand kommune så er det hovedsaklig at dette er områder med stor ferdsel, og at telt vil virke ekskluderende. Dette er vanskelig å forstå siste helgen i januar… Det kan også løses ved å se f.eks. til Risør.

  Sven Richard Møller: Takk for det – spent selv!

 5. Lars sier:

  Da har jeg fått bekreftelse på at brevet er loggført:

  Man 18.4 kl 0803 Klima- og Miljødep: Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt i Klima- og miljødepartementet.
  Man 18.4 kl 1316 Kristiansand kommune: Henvendelsen er journalført og har fått tildelt saksnr. 201400647-176. Vi ber Dem bruke dette referansenummeret ved fremtidig kontakt med teknisk sektor ang. denne saken.
  Man 18.4 kl 1330 Vest-Agder fylkeskommune: E-posten er mottatt og journalført i vår sak 2016/7754.
  Tir 19.4 kl 14:23 Miljødirektoratet: Vi bekrefter at vi har mottat e-posten.
  Henvendelsen er journalført, og har fått tildelt saksnummer 2013/9

  Så får vi se hvem som er kjappest til å svare.

  På e-post/sosiale media har jeg allerede fått positive tilbakemeldinger fra Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund.

 6. Lars sier:

  Da har jeg oppdatert med bilde av et kart av de aktuelle områdene.

 7. Padlemia sier:

  Veldig bra at du gidder å gjøre dette. Støttes fullt ut fra nord, hvor vi ikke sliter med slike ting i stor grad. Men man blir jo påminnet verdien i det området man bor i, når man ser hva dere sliter med der sør.

 8. Lars sier:

  Takk for støtte og hyggelig melding Padlemia.
  Det er viktig at denne praksisen ikke får lov til å fortsette, men at en gjør konkrete vurderinger av hvert enkelt sted.
  NRK Sørlandet ringte i går, men har ikke fanget opp at de har gjort noe på saken enda.

 9. Lars sier:

  Oppslag hos NRK Sørlandet 21.5.16:
  http://www.nrk.no/sorlandet/_-jeg-foler-meg-som-kriminell-nar-jeg-setter-opp-teltet-1.12952707

  Fått noen delinger på FB, og så får jeg purre Miljødirektoratet, Klima- og miljødepartementet og Fylkesmannen i Vest-Agder. Har jo (selvsagt) ikke hørt en pøkk, og nå er det over en mnd siden jeg sendte brevet ovenfor. (Har fått saksnr da, men det fører jo ikke til noen løsning akkurat.)

  Jeg har også laget en kort bloggpost på dagens dato her:
  http://www.homoludens.no/2016/05/21/oppslag-nrk/

 10. Lars sier:

  Oppslag i Fædrelandsvennen 25. mai 2016:
  http://www.fvn.no/lokalt/kristiansand/Teltforbudet-skal-fjernes-3014233.html

  Venstre tok opp saken i Formannskapet, og fikk støtte av H og Ap. Så da er det i alle fall startet en prosess.

 11. Lars sier:

  I forrige uke fikk jeg kopi av en e-post Arild Sørensen i Miljødirektoratet sendte til Parkvesenet v/Trond Johanson i Kristiansand. Der skriver han bl.a.:

  “For det andre vil jeg særlig oppfordre dere til å gå gjennom den delen av forskriften hvor det fastsettes teltingsforbud med sikte på enten å fjerne de bestemmelsene som er unødvendige eller se på andre mulige løsninger f.eks. fjerne forbud mot telting deler av året eller tillate oppsetting av telt etter et hvis klokkeslett. Viser til brev fra Lars Verket som dere har fått kopi av.
  Dersom Meld. St. blir vedtatt med dette punktet som foreslått, vil Klima- og miljødepartementet iverksette tiltak for å gjennomføre dette punktet. Foreslår derfor at dere er føre-var i forhold til punktene ovenfor.”

  I et svar rett etterpå skriver Johanson:
  “Takker for info og oppfordring.
  Vi diskuterte denne saken i går i kommunens By- og miljøutvalg.
  Jeg gjorde rede for teltingsrestriksjonene i dette utvalget i og det er en forståelse for at det er behov for restriksjoner på enkelte områder. Når jeg viste hvilke arealer det er teltrestriksjoner på var det nok en felles oppfatning at disse ikke er så omfattende som de hadde fått inntrykk av. Som dere ser av vedlagte illustrasjon er det svært få arealer som er omfattet av teltrestriksjoner i forhold til den utmarka som er tilgjengelig langs sjø, vassdrag og i bynær skog. Restriksjonsområdene er vist med rød skravur.”

  Jeg svarte til alle med:
  “Takk for svar fra Arild og Trond,
  Jeg har også en klar forståelse av at restriksjoner er nødvendig i noen områder med stor trafikk om sommeren.
  De fleste av slike områder har teltforbud OGSÅ etter Friluftsloven (150m fra nærmeste bebodde hus/hytte).
  Mitt hovedanliggende er de tre største områdene i Tronds kart. Det utgjør såvidt jeg har funnet frem til flere hundre tusen m2, og jeg synes det er et for STORT “klart avgrenset” område, og har bedt Miljødirektoratet konkretisere hva de mener med dette i veileder T3/07.
  Jeg ser behovet for skilting med teltforbud innenfor noen av disse 3 områdene, men det gjøres i terrenget (på klart begrensede områder) – ikke ved å båndlegge så store områder. Hvis denne praksisen sprer seg til andre steder mener jeg det vil demontere allemannsretten på sikt.
  Friluftshilsen
  Lars Verket.”

  Da døde saken hen. I alle fall fikk ikke jeg flere e-poster. Jeg er redd for at det betyr at saken stoppet i By- og miljøutvalget. Kart ligger i bloggposten ovenfor. Dessuten er det jo et viktig poeng å få Miljødirektoratet til å si noe om hva de mener med “klart avgrenset område”. Det er i alle fall ingen i Kristiansand som har peil på hvor teltforbudet slutter i Baneheia og Jegersberg. Ikke så mange vet at hele Odderøya er båndlagt med teltforbud heller.

 12. Lars sier:

  2. juni: Artikkel i Fædrelandsvennen.
  Parksjefen i Kirstiansand, Odderøyas venner og Vidar kleppe mobiliserer for å hindre revurdering av teltforbudet. I saken er det bilder som hlet klart viser lovbrudd både mot forskriften (telting), men også mot Friluftsloven (sporløs ferdsel, telting mer enn to døgn). Jeg får lov å uttale meg helt til slutt av artikkelen:
  – Frykten for ungdomsgjenger som fester og forsøpling er ubegrunnet. Friluftsloven sier klart at telting i utmark skal foregå hensynsfullt, sier Lars Verket.

  Mitt anliggende har jo hele tiden vært at teltforbud må skiltes lokalt, og at man ikke båndlegger store arealer. Disse som forsøpler rammes jo også av Friluftsloven. Om de bryter en forskrift og en lov, eller bare en lov, er antagelig helt likegyldig. Slik bruk må slås ned på med oppsyn, ikke med å vise vekk absolutt alle med et helårs forbud.

  Artikkelen ligger her:
  http://www.fvn.no/lokalt/kristiansand/Frykter-telting-vil-odelegge-Odderoya-3017987.html

 13. Gunnhild sier:

  Vil tro forbudet er pga. “faren”, for at hjemløse skal bosette seg i populære turområder hvor respektable mennesker ferdes.

 14. Lars sier:

  Til det argumentet har jeg svart at hvis vi har så mange hjemløse, så er det jammen bra at vi får dette synliggjort!

  Ellers er jo “bosetting” et brudd på Friluftsloven. Her er det sporløs ferdsel, hensyn og max to dager. Så jeg er jo ikke ute etter noe “frislipp”, jeg vil bare at Friluftsloven som alle sier de er så glad i skal få gjelde.

 15. Lars sier:

  De siste ukene har jeg hatt møte både med Fylkesmannen i Vest-Agder og Kristiansand kommune. Vi har fått god forståelse for hverandres utgangspunkt og utfordringer, så får vi se hvor dette ender.

  Første lille skritt på veien ville jo være hvis Direktoratet ville definere hva som er et “klart avgrenset område”. Jeg skal prøve å holde denne ballen i bevegelse, men nå er det vel ferietid.

 16. Lars sier:

  I dag har jeg oppdatert selve bloggposten med et svar fra Miljødirektoratet.

 17. Det bor mange mennesker, bla.a. meg selv, i nærheten til Færder Nasjonalpark i ytre Oslofjord. Jeg var derfor nysgjerrig på reglene for telting der. Jeg ble positivt overrasket over det jeg fant på
  http://ferdernasjonalpark.no/atferdiparken/

  Det står bl.a. ‘Rasting og telting: Rast hvor du vil og ta gjerne med telt. Hovedregelen etter friluftsloven er at du kan telte i inntil to døgn uten grunneiers tillatelse. Det er gode fasiliteter for telting på bl.a. Vestre Bolæren og Ildverket.’ Lenger ned på siden står det at dette ikke gjelder for Moutmarka. Færder Nasjonalpark er på 340 kvardratkilometer. Moutmarka på 0,36 kvadratkilometer, dvs. at teltforbudet er i en veldig liten del av nasjonalparken.

  Til min glede står det også at ‘Vannscooter er forbudt i nasjonalparken.’ og ‘Rydd opp etter deg, og ta med søppel hjem. Tømming av båttoalett i sjøen er forbudt i hele nasjonalparken.’

  De som har skrevet forskriften har etter min mening forstått hva en bør oppmuntre til og hva en ikke bør oppmuntre til.

 18. Lars sier:

  Kjempefint! (Selv om jeg mener å erindre at første utkast ikke var like positivt. Teltforbud kan virke små i kvmkm, men hvis det er i de områdene som er mest aktuelle for telt – så rammer de likevel hardt. Jfr Kristiansand.)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.