Støysoner

I dag har jeg sett litt nærmere på støysonene rundt Ytre Ringveg. Vegvesenet har laget støykart, der 45-50db er lysegrønt og 50-55db er grønt. Og så er det gult, rødt og blått med MYE støy. Men, stille bynære områder er definert som <40db, så det virkelig grønne er ikke med... Med og uten tunnell ved Rossevann betyr rimelig mye mhp støy: 20150901utentunnell

20150901tunnell

Dette er et nytt landskap for meg – selv om jeg jo er veldig opptatt av stillhet. Men, da er det mer snakk om kvalitative sider ved stillheten – her er det decibel.

I Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) er det et avsnitt om stille områder i 2.3.1:

Kartleggingen av rød og gul sone er et grunnlag som kommunene kan utnytte til kartlegging av eksisterende stille områder. I tettstedsbebyggelse defineres stille område som et avgrenset område (park, skog, kirkegårder og lignende), egnet til rekreasjonsaktivitet, hvor støynivået er under Lden 50 dB. Utenfor tettstedsbebyggelse som områder hvor støynivået er under Lden 40 dB.
Kartlagte stille områder som etter kommunens vurdering er viktige for natur- og friluftsinteresser bør vises i kommuneplan som grønn sone, jfr kap. 2.2.1, slik at de synliggjøres og bedre kan ivaretas gjennom arealplanlegging. Kommunen bør også vurdere behovet for arealbruksbestemmelser i forhold til støy i denne type områder.
I de tilfellene kommunen ønsker å definere områder som per i dag har høye støynivåer over anbefalte grenser for stille områder, forutsettes det at dette gjøres gjennom en arealplanprosess.

Da er det litt rart at Vegvesenet tegner grønt 45-50db og lysegrønt 50-55db langt ute i skogen. Jeg kan ikke skjønne annet enn at grensene burde vært opp til 40db (grønt) og 40-50db (lysegrønt). Jeg vet ikke om det er utarbeidet stille områder i Kristiansand kommune, men en ting er i alle fall sikkert:

NY YTRE RINGVEG VIL OMGJØRE STORE OMRÅDER AV KOMMUNEN FRA GRØNNE TIL GULE/RØDE!

Her hadde det vært spennende med noen tall på areal. Aksjonen på Bjørkedalsheia var svært vellykket, og støykartet over dette området er særdeles deprimerende:

20150901bjorkedalsheia

Nå fikk jeg endelig tak i noen i kommunen som kunne fortelle om stille områder i kommunen. Det “har de på blokka”, men det er ikke inntegnet på noe kart enda. Det betyr jo at det er umulig å vite hvor mye av våre stille (og svært verdifulle) områder som går tapt ved denne utbyggingen. Jeg skulle ønske at det var klare tall på hvor hardt denne utbyggingen vil berøre de stille områdene før de begynner arbeidet.

Dessverre er det slik at dette ikke er noe kommunen behøver å gjøre. I Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (M-128) Miljødirektoratets veileder med faglig utdyping av prinsipper, metoder og anbefalinger, står det på side 13:

I tillegg til rød og gul sone, kan kommunen ta med grønn sone (stille områder). Dersom det er aktuelt å vurdere å unnta sentrumsområder og kollektivknutepunkter fra bestemmelsene i rød sone må disse områdene vises på kommuneplankartet.

Alt med “kan” er antagelig ikke høyt prioritert…

Hvis du vil se nærmere på kartene fra Vegvesenet, så har jeg lagt de her: Støyberegninger fra Vegvesenet

Oppdatering litt senere på dagen:

Her er støybilder fra Jernstøperiet (der CKK har sine klatrefelt av nasjonal/og internasjonal interesse – både Norges Klatreforbund og Danmarks klatreforbund har sendt høringssvar) og Kjerrane (mot Hellemyr):

20150901jernstoperiet

20150901kjerrane

Vil du se originalfila: X2313 – Støysonekart Krogvann Gråmannen Kjerrane med bro ved trialbanen -uten jernbanestøy.

Om Lars

Jeg bor i Kristiansand, og lever av havpadling. Mer info om meg og firmaet på www.digital-info.no
Dette innlegget ble publisert i Samfunn. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.