Telting i Kragerø

Siden jeg ga ut Padleguide i Telemark i 2009 har det vært en debatt om hva slags regler som gjelder for telting i Kragerø. Det foreligger en gammel forskrift som snur Friluftsloven på hodet – «telting bare tillatt på anviste plasser«. Det er en stund siden jeg har sett på dette nå, men plutselig fikk jeg tips om at Morten Adelsten Bentsen (uavh) forfulgte denne saken i Kommunestyremøtet 13. juni. Han hadde en sak om «privatiserende teltforbud«. Svaret fra ordfører er gjengitt i denne bloggposten.

Privatiserende teltforbud
Det er et gjeldende teltforbud i Kragerøskjærgården.
I kommuneplanens arealdel side 13, under redegjøring for LNF soner finnes følgende sitat:
Innenfor følgende deler av Kragerø kommune er det forbudt å plassere midlertidige eller transportable konstruksjoner eller anlegg, herunder campingvogner, telt og lignende: Alle øyer i skjærgården i sin helhet (…) [Og 100 meters beltet langs fastlandet og rundt populære ferskvann og vassdrag] (undertegnedes tolkning)
Det står faktisk at all telting er forbudt i disse områdene. Dette er i konflikt med Friluftsloven som nå er under revisjon. Det nye forslaget går ut på at mulighetene for å telte kortes fra 150 til 50 meter nær bebyggelse, dette også i strandsonen. Begrunnelsen er den sterke privatiseringen som legger begrensninger for allmennheten langs kysten vår.
Er det virkelig slik at kommunestyret ønsker at all teltbruk i skjærgården på de nevnte områder skal opphøre? Ønsker kommunens politikere å gjøre padlere som setter opp telt i skjærgården til lovbrytere? Er ikke privatiseringen er stor nok som den er i vår skjærgård?
Uavhengig følger opp Miljøpartiet De Grønne sitt KV innlegg om saken: «Teltforbud i hele skjærgården». Uavhengig mener følgende presisering må tre i kraft så snart som mulig, og innarbeides i beskrivelsen av dette teltforbudet nederst i avsnittet i kommuneplanen arealdel:
For alle ovennevnte områder gjelder for øvrig Friluftslovens retningslinjer for telting i friluftøyemed. Unntagen de områder som er lovlig merket med telting forbudt skilt.
Kan kommunestyret slutte seg til at dette sitatet tas inn i kommuneplanen?

Ordføreren besvarte interpellasjonen slik:
Det vises til interpellasjonen fra Bentsen der det slås fast at det er et teltforbud i Kragerøskjærgården. Ordføreren vil først slå fast at det ikke er et generelt teltforbud i Kragerøskjærgården og at Bentsens engasjement i denne saken bygger på en misforståelse.
I kommuneplanens arealdel under kapittel 2.0 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER er det tatt inn følgende formulering:
«Innenfor følgende deler av Kragerø kommune er det forbudt å plassere midlertidige eller transportable konstruksjoner eller anlegg, herunder campingvogner, telt og lignende: Alle øyer i skjærgården i sin helhet …»
Teltforbudet er ikke tatt inn i de deler av kommuneplanens utfyllende bestemmelser som er rettslig bindende.
Bestemmelsene må leses i lys av at forbudet mot tiltak i 100 meters-beltet langs sjø og vassdrag i plan- og bygningslovens § 1-8 ikke gjelder for midlertidige tiltak. Bestemmelsen er ment å skulle gi muligheter til å kunne hindre uønsket plassering av midlertidige tiltak som ville vært søknadspliktige i h.h.t. plan- og bygningslovens regler.
Friluftslovens regelverk for ferdsel og midlertidig overnatting gjelder og kan praktiseres uavhengig av kommuneplanens utfyllende bestemmelser.
I tilknytting til saken vil Ordføreren gjøre kommunestyret oppmerksom på at det foreligger en «Forskrift for offentlig friluftsområder i Kragerøskjærgården.» fra 1988. I forskriftens paragraf 4. heter det:
«Det er ikke tillatt å sette opp telt eller campingvogn på friluftsområdene eller på parkeringsplasser i tilknytning til disse. Havnefogden i Kragerø kan gi tillatelse til telting på anviste plasser.»
Havnefogden har, i de fleste friområdene, gitt en generell tillatelse til å sette opp mindre bærbare telt i inntil 2 døgn. Tillatelsen er gitt ved at det er satt opp skilt på de aktuelle områdene.
I 2010 behandlet Styret i skjærgårdstjenesten forslag til forskrift for friluftsområdene i Skjærgårdsparken Telemark. Her foreslår en å tillate telting i tråd med den praksis en har fulgt for telting i Skjærgårdsparken.
Forslag til forskriftsendring er imidlertid ikke fulgt opp med nødvendig høring og vedtak i Kragerø kommunestyre. Ordføreren vil ta initiativ til at forslag til forskrifter kommer til behandling i Kragerø kommunestyre.
Retten til å telte er regulert i friluftslovens § 9. Her slås det fast at det er tillatt å telte i utmark. Videre at telt ikke må settes opp så nær bebodd hus (hytte) at det forstyrrer beboernes fred og i hvert fall ikke nærmere enn 150 meter. Videre at man ikke kan telte mer enn 2 døgn om gangen uten eiers samtykke.
For øvrig ligger det ute på høring en forskrift til friluftsloven der en åpner for å gi tillatelse til å sette opp telt i inntil 50 meters avstand til hus eller hytte i strandsonen. Inntil forskriften eventuelt er vedtatt gjelder friluftslovens bestemmelser.

Så da gjenstår det å se – om det er ordføreren eller forskriften som gjelder ute i felt. Heldigvis er det som med politiet – at noe oppsyn er fraværende. Og Skjærgårdstjenesten i Telemark vil gjerne at friluftsloven skal gjelde… Hvorfor skal det være så vanskelig å la Friluftsloven gjelde i skjærgårdsparken i Telemark? De klarer det jo både i Vest-Agder og Aust-Agder…

Oppdatering 19.6: Pga forespørsel om utelatelse – det ovenstående er klippet rett fra referatet fra kommunestyremøtet.

Om Lars

Jeg bor i Kristiansand, og lever av havpadling. Mer info om meg og firmaet på www.digital-info.no
Dette innlegget ble publisert i Padling, Samfunn. Bokmerk permalenken.

2 svar til Telting i Kragerø

  1. Knegg Knegg sier:

    Jeg må le. De har jo ingen argumenter som tåler dagens lys. Ordføreren sier, slik jeg leser det, at arealplan og forskrifter er ulovlige og kommer til å bli mer ulovlige med den nye forskriften. Så anbefaler han å videreføre det som har vært praksis.

    Misforstår jeg noe, eller har du utelatt en briljant argumentasjonsrekke fra ordføreren?

  2. Lars sier:

    Ingen utelatelse dessverre – har lagt inn referatet som bevis… Står på s. 4-6.
    Heldigvis har det blitt litt debatt om dette, så jeg håper det ordner seg (selv om det nå har gått 4 år siden dette ble oppdaget i forbindelse med «Padleguide for Telemark».

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.