Forskjellige oljeeventyr

La meg først fortelle deg et eventyr som jeg har laget:

Dette er altså en versjon av oljeeventyret. Statoil har en helt annen versjon:

Dessverre er det slik at den norske oljepolitikken ikke er under særlig diskusjon. Staten er majoritetseier i Statoil, men har valgt å ikke mene noe om selskapet så lenge de tjener penger. Om de satser stort i oljesand eller truer med utflagging – så er det like fullt taust fra olje- og energiministeren. Hvis det skulle bli for hett, så er Norsk olje&gass klare til å sette skapet på plass i oljebransjens favør med sine ansatte.

Siden Ola Borten Moe tok over i OED har det vært samspill mellom bransjen og staten. Oljen gir gode inntekter til staten, og bransjen har fått rimelig frie tøyler for å opprettholde trøkket med leteboring (her er det STORE subsidier!). Aktiviteten rundt leteboring har aldri vært høyere, men selve oljeproduksjonen er nesten halvert siden 2001. Istedet for å vri denne kunnskapsindustrien over på fornybar energi – så settes alt inn på å få opp siste dråpe av olje (og gass). Dette har konsekvenser:

 • Neste år skal det brukes 125mrd kroner av oljefondet (3,3% – og opposisjonen vil nok gå til valg med å bruke enda mer!). Dette uytgjør i følge art. i E24.no 5,3% av fastlands BNP. 3,3% høres ikke mye ut, og det er 0,7% under det handlingsregelen gir mulighet til. Samtidig er 125mrd et utrolig stort tall.
 • Annen eksportindustri sliter selvfølgelig med at det norske kostnadsnivået stiger under bonanzaen i oljenæringen.
 • Økt press på lønninger slår også inn i offentlig sektor.
 • Norsk økonomi er støvsugd for ressurser, og det gir seg utslag i stor arbeidsinnvandring. Den er likevel ikke stor nok til å holde lønningene nede.

Alle disse punktene gjør at det ikke blir helt uproblematisk å hoppe – når vi en gang må…

I statsbudsjettet 2013 settes det av 10mrd til Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging. Samtidig regner en med at investeringene i oljenæringen i 2012 ender på 174 mnrd. Misforholdet er altså ganske stort…

Jeg vet det er representanter på Stortinget som stiller spørsmål om bruken av de 125mrd kronene, men de kommer ikke til orde. Eller de tør ikke si noe fordi det vil bety lavera aktivitet i økonomien. I stedet dras de med videre oppover stupebrettet, og næringen heier. Heiakorpset deres er også ganske stort og rikt. Jeg har laget videoen over på dugnad, mens McCann har laget Statoil sin. Statoil har 29.000 ansatte. Jeg driver et enkeltmannsforetak. Hele bransjen har Norsk olje&gass til å hjelpe seg. De som driver med fornybar energi kan bare drømme om sånne påvirkningsmuskler!

Mens triangelet OED, Statoil og Nors olje&gass styrer showet vil annen eksportindustri bygges ned. Kostnadsnivået i økonomien vil bli større og større – og industrien som får bestemme det hele er litte fremtidsrettet – den er fossil! Imens tar Tyskland m.fl. ledelsen på fornybarområdet. Vi skusler bort en fantastisk mulighet til å bli gjeldende på energifronten i framtida! Oljebransjens støvsuging av dyktige ingeniører gjør jo selvsagt sitt til at det blir færre som kan drive med fornybart. Og de kan i alle fall ikke matche lønningene…

IEA sier i sin siste World Energy Outlook av 2/3-deler av påviset fossile reserver ikke kan brennes hvis vi skal nå togradersmålet. Dermed er oljetoppen Norge passerte i 2001 irrelevant. Avisen The Guardian har skrevet en innsiktsfull artikkel om dette. Ingen norske aviser synes dette er viktig, bortsett fra vekeavisa Dag og Tid. Ryktene vil ha det til at også Dagsavisen har stilt noen spørsmål på lederplass, og DN skal også få kred. Likevel er det altfor mye klipp og lim fra bransens pressemeldinger…

I en slik setting er det ikke naturlig for meg å fremsette noen krav. Min ytringsmakt er mikroskopisk, men heldigvis gir ytringsfriheten meg mulighet til å fremsette noen ØNSKER:

 • Stans i all leteboring.
 • Utfasing av produksjon i eksisterende felt
 • Varig vern av Lofoten og Vesterålen
 • Internasjonalt påtrykk for vern av aktis
 • Fokus over på fornybar energi – endre navn på OED til Energidepartementet

Da videoen til Statoil dukket opp – så gikk det ikke lang tid før den ble pariodiert:

Tror faktisk den ble anmeldt til Forbrukerombudet også (pga rettet mot barn), men etter en laaang betenkningstid ble saken henlagt.

Uansett – det er viktig med et helt annet perspektiv på energidebatten i Norge og internasjonalt enn den som er rådende i dag!

Om Lars

Jeg bor i Kristiansand, og lever av havpadling. Mer info om meg og firmaet på www.digital-info.no
Dette innlegget ble publisert i Samfunn. Bokmerk permalenken.

22 svar til Forskjellige oljeeventyr

 1. Lars sier:

  I morgen skal Borten Moe selge inn oljeboring i nord, og har allerede sendt ut PM om mange arbeidsplasser (men ikke noe om miljø):
  http://e24.no/olje-og-raavarer/lofoten-olje-gir-flere-arbeidsplasser/20303168

 2. SV sier:

  Oi – her var det en skattekiste av mye rart oppkok, på vei til fotballtur, så knapt med tid til å kommentere alt og får uansett ikke fulgt opp før til uken, men:

  “…trøkket med leteboring (her er det STORE subsidier!)”
  Nei.
  “…så er Norsk olje&gass klare til å sette skapet på plass i oljebransjens favør med sine ansatte.”
  Trivielt sant, men formuleringene dine får det til å virke i overkant konspiratorisk? Skulle ikke en bransjeorganisasjon for O&G produsenter og leverandørindustrien også få lov å misjonere for sitt synspunkt? INTPOW og Enova har vel også ansatte? For ikke å si Greenpeace, WWF, Bellona osv?

  “…3,3% høres ikke mye ut, og det er 0,7% under det handlingsregelen..” Det er vel 17,5% under, eller regner jeg feil?

  “..vil annen eksportindustri bygges ned. Kostnadsnivået i økonomien vil bli større og større” I all hovedsak er dette en effekt av innfasing av oljeinntekter, ikke oljeindustrien i seg selv.

  “…De som driver med fornybar energi kan bare drømme om sånne påvirkningsmuskler!” Sier vel mest om komparativ lønnsomhet skulle jeg tro – hvorfor denne trangen til å drive med noe som ikke lønner seg.

  “I statsbudsjettet 2013 settes det av 10mrd til Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging. Samtidig regner en med at investeringene i oljenæringen i 2012 ender på 174 mnrd. Misforholdet er altså ganske stort…”
  Nøkkelordet er investeringer som du også påpeker. Investeringene i oljenæringen vil gi enorm avkastning for staten og selskapene. De 10 mrd (nok til 333 PET Scannere til sykehus) er penger rett ut av vinduet. Sannsynligvis mer samfunnsøkonomisk lønnsomt å brenne sedlene!
  Nok for nå! Ha en fin helg 🙂 !!

 3. SV sier:

  Eh ja, Spania satset massivt på fornybar energi, tenk hvis vi hadde vært like smarte, så kunne vi vært like rike og sysselsatte som de er der! Hmmmmmmm……

 4. Tilbaketråkk: Olje = velferd | homo ludens

 5. Lars sier:

  Takk for kommentarer! Før vi begynner må jeg bare klargjøre av SV her er initialene på en person fra Rogaland.

  Du må gjerne mene at dette er et rart oppkok av mye rart. Jeg står fremdeles fast ved at energidebatten i Norge er både endimensjonal og kortsiktig.

  Ang. subsidier: Har du sjekket hvor mye selskapene får refundert av de pengene de bruker til leteboring. Mener å huske dette er 90%, og i mine øyne er dette subsidiering. IEA klaget også over alle mrd som går til subsidiering av fossil energi i sin siste årsrapport.

  Du må gjerne se på min link til Norsk olje&gass som konspiratorisk. Min hensikt var å vise at styrkeforholdet mellom dem og fx Enova er enormt. Oljebransen har inntektsmarginer som gjør sammenligningen er på sin plass i mine øyne. Dette er arbeidsfri inntekt fra en grunnrente, og det gir i mine øyne svært ulike kår.

  Prosentregningen din er riktig. Poenget mitt var at vi fremdeles har “0,3% å gå på til handlingsregelen”, men ser at formuleringen der kan misforstås.

  Når det gjelder kostnadsnivået som stiger synes jeg du legger all skyld på politikerne som innfaser oljeinntektene i økonomien. Helt siden starten på 70-tallet har politikerne vært nøye her, men etterhvert som inntektene økte – ble det også et økende press for å utvinne mer og mer. Nå er det plutselig bransjen selv som får bestemme (stort sett). Jeg synes det sier mer om en bransje som har blitt altfor sterk, enn at politikerne har mistet fullstendig ryggrad (selv om det også er et problem).

  Når deg gjelder lønnsomhet og påvirkningsmuskler er jo nettopp mitt poeng at oljeindustri kaster utrolig mye av seg. Nettopp fordi miljøkostnadene ikke er tatt med. Derfor fremstår fornybar energi som ulønnsomt. “Hvorfor denne trangen til å drive med noe som er ulønnsomt,” skriver du. Jeg er spent på hva som står i historiebøkene om hundre år om nettopp dette. Jeg tror det er vår generasjons største feiltrinn. At vi gjorde økonomiske beslutninger helt løsrevet fra miljø/natur.

  At det er mer samfunnsøkonomisk å brenne sedler fremfor å satse på fornybar energi faller også inn under logikken jeg omtaler i avsnittet ovenfor.

  Håper du får en fin fotballtur. God helg til deg også!

 6. Mange gode poenger her, men savner noe om oljereservene. Per i dag har norge påviste reserver nok til å opprettholde dagens produksjon i ca. 8-9 år. En stor andel av reservene er oppdaget de siste årene og vil ikke kunne utvinnes før om tidligst 6 år. Vi kan derfor konkludere med at norsk oljeproduksjon med all sannsynlighet vil falle ytterligere de neste årene. Dette er bakgrunnen for at det letes febrilsk og at oljeindustrien presser på for å få åpnet nye områder. Lofoten, Vesterålen og Senja er en viktig brikke i dette spillet.

  Det er derfor helt rasjonelt at oljebransjen sterkt ønsker nye letetillatelser. Mer problematisk er det at alle de største partiene i Norge ser ut til å dele denne iveren. I dag bruker vi de beste ingeniørene og verdifull kapital på å forlenge livsløpet til en industri som allerede er på hell. Det snakkes mye om verdien av ressursene i havet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, men mindre om mengdene. I følge Olje og energidepartementes prognoser fra 2010 er det snakk om begrensede mengder. En rapport fra 2010 anslår det som 95 % sannsynlig at oljereservene i alle tre områdene tilsammen er mellom 195 millioner fat og 1,6 mrd fat. Dette tilsvarer mellom 3 og 26 mnd produksjon fra norsk sokkel. Gassreservene er enda mer begrensede og ligger mellom 130 og 830 mill o.e. Dette er store verdier, men det vil kun kunne bremse fallet i norsk oljeproduksjon.

  Når oljenæringen uansett ikke kan drive Norge i framtiden er det skremmende at politikerne binder seg til masten og ikke evner å legge til rette for en tid etter oljen. Det er ingen vei utenom omstilling og den blir vanskeligere jo lengre vi venter.

  Sindre Sørhus @utforlaget

 7. Steven Viddal (SV) sier:

  For knotete for pølsefingrene å skrive mye på iPad, men kort om “subsidier”:
  Først tallet er ikke 90% men omkring 78% (Det er noen skattetekniske justeringer her som går på allokering av faste indirekte kostnader samt skjerming fra grunnrente av avkastning på investert humankapital som gjør at det blir avvik, men for vårt formål dugerr 78%). Som du gjerne vet er dette også skattesatsen for overskudd fra oljeutvinning (28% selskapskatt + 50% grunnrente). Utgifter til inntekts erhvervelse kan trekkes fra overskuddet til samme sats. Mao er dette “subsidier” på samme måte som ethvert selskap får skattefradrag for utgiftene. Mener du at når du trekker fra utgifter fra overskudd i enkeltmannsforetaket ditt, så er dette subsidier?
  For noen år tilbake ble systemet endret slik at selskap som ikke hadde egen produksjon allikevel kunne få fradragene refundert året etter. Dette medførte at nye og mindre selskaper kunne starte virksomhet på norsk sokkel – det ble lettere å få kreditt når man var garantert 78% tilbake neste år. I det gamle systemet ville dette beløpet blitt fremført for fradrag når man fikk funn i produksjon. Nå kommer man umiddelbart i skatteposisjon når man starter produksjonen (utgiftene til leteboring er allerede trukket fra). For staten er det slik ingen nettoforskjell. Virkningen er at flere nye selskap har gjort lønnsomme funn hvis inntekter til staten langt overgår skattefradragene/refusjon. Når man ønsker denne næringen nedlagt i Norge, så ser man nok ikke dette som en suksess. Men det var altså hensikten, og den har man oppnådd og overgått. Men det har fortsatt lite med subsidier å gjøre. Subsidiene IEA jamrer seg over er kunstig lave bensinpriser, typisk i Iran, Venezuela. Mao subsidering av forbruker, ikke oljeselskap.
  Jeg legger ikke all skyld på politikerne. Men innfasingen av oljeinntekter og et inflasjonsmål som ligger over handelspartnere er det som i hovedsak bidrar til avindustrialisering. Så går en del arbeidskraft til der den gir mest avkastning. Heldigvis, det ville blitt lite til velferd om vi dirigerte den til næringer som gir et netto tap.

  Fortsatt fin helg 🙂

 8. Lars sier:

  Jeg lever godt med at vi har litt ulike synspunkter på hvem som blir subsidiert og hvilke næringer som fortjener å leve.

  For meg handler dette om mye mer enn penger.

 9. StevenV sier:

  Først: Da jeg kommenterte gikk jeg rett fra tweet til posten, tok meg nå tid til å finne bloggen fra scratch. Gratulerer med en utrolig interessant og spennende blogg, regner med å lese fast fremover!

  “Jeg lever godt med at vi har litt ulike synspunkter på hvem som blir subsidiert og hvilke næringer som fortjener å leve.”

  Det siste er en helt grei uenighet, slikt lever vi godt med. Det første går litt mer på fakta og mens enhver har rett til sin egen mening, så gjelder det nødvendigvis ikke fakta. Det blir litt kunstig for meg å definere virkningene av et næringsnøytralt skattesystem som “subsidier” med den begrunnelse at man ikke liker næringen.

  Det står respekt av at for deg handler det om mer enn penger, men flertallet er lite villig til å gå ned i levestandard og enda færre i velferdsnivå i betydningen helse og sosialtjenester, pensjonsordninger etc. Da kreves det at samfunnet som sådan generer et overskudd som kan brukes til dette.

 10. Lars sier:

  Takk til Sindre for et godt poeng ovenfor! Oljereservene både i Norge og internasjonalt er på hell. I dag er det ganske få land som ikke har passert oljetoppen. Du bruker også “med dagens produksjon”. Veldig mange fremskrivninger tar ikke høyde for VEKSTEN i forbruket. Med en 7% vekst dobles etterspørselen på 10 år. Dermed vil reservene vare MYE kortere enn det ser ut som ved første øyekast…

  Så til StevenV: Takk for hyggelig tilbakemelding på bloggen rent generelt!

  Det har ikke vært min intensjon å ikke like oljenæringen. I min verden er de faktisk en svært viktig del av løsningen på den utfordringen vi står overfor. Der finner vi de beste ingeniørene osv. Men, næringen må bli fremtidsrettet – satse på fornybar energi.

  Når det gjelder siste avsnitt så mener jeg i fullt alvor at det er mulig redusere levestandarden og samtidig øke livskvaliteten. Du setter et likhetsnivå mellom disse to – og det mener jeg ikke er riktig. Velferd handler om mye mer enn penger!

 11. Tilbaketråkk: Eventyret om stupebrettet | homo ludens

 12. Amalie sier:

  Hei onkel lurte på noe om den siste videoen. Er det sant at når jeg blir voksen så må jeg betale for alt det Statoil har gjort????

 13. Lars sier:

  Hei Amalie! Det er ikke sånn at det kommer en regning en kan betale med penger. Men, tenk deg at du får masse gratis sjokolade og potetgull hver dag på hele barneskolen, da er deet jo ikke vanskelig å skjønne at helsa blir dårlig på ungdomsskolen.

  Slik er det i Norge om dagen også. Vi har store inntekter fra oljeindustrien, men så er det ikke så sunt verken for Norge eller miljøet hvis vi ser litt fremover.

  Nå er det selvsagt noen som mener at sjokolade og potetgull er både godt OG sunt, men jeg tror de tar feil.

 14. oljemannen sier:

  Dere er helt på viddene hvis dere tror oljeeventyret snart er over ! 🙂
  Man kan like det eller ei, men vi er bare i startgropa.
  Mine tanker bunner ut i at jeg vet litt om bransjen, og litt om teknologien vi bruker for å få opp olja.
  Det er et ENORMT potensial i å forbedre den prosessen.
  Eks:
  Første huller bort på Ekofisk for ørten år siden.
  I dag får man mer olje opp av samme hullet pr år, enn man gjorde de først årene. 🙂

 15. oljemannen sier:

  F.eks utvikler vi brønntraktorer, som sammenlignet med en Rolex klokke, får klokka til å se ut som skrapmetall 🙂
  http://no.wikipedia.org/wiki/Br%C3%B8nntraktor

  Denne siden kan jeg se og se på….blir aldri lei 😉
  http://www.oljefondet.no

  Gjør heller noe med befolkningsveksten, så gjør dere litt nytte for dere !!

 16. Lars sier:

  Takk for innspill oljemannen!
  For noen strekker disse spørsmålene seg langt videre enn teknologiske bransjespørsmål og inntekter til staten (og i økende grad leverandører og en oljenæring som er i ferd med å utslette annen eksportvirksomhet).

  For eksempel er det slik at IEA mener at 2/3-deler av KJENTE reserver må bli liggende der de er for å nå 2-gradersmålet.

 17. oljemannen sier:

  Vil dere altså manipulere aktiviteten på sola ?
  Ref:
  http://www.weatheraction.com/

 18. Lars sier:

  Det er ikke uten grunn at denne postingen heter “Forskjellige oljeeventyr”. Den kunne like godt hatt navnet “Forskjellige virkelighetsoppfatninger”.

  Jeg er av de som gjerne vil ha litt ekstra frihetsgrader – og bidra hvis jeg kan. Selv om det kan være deilig å bare skylde på sola…

 19. Knegg Knegg sier:

  Oljemannen,
  Ekofisk er et skikkelig skattkammer som bare fortsetter å komme med gledelige overraskelser. Men vi har dessverre bare ett fantastisk og stort felt med sånn stein.

  Hvor mye høyere utvinningsgrad enn det oljedirektoratet håper på kan vi, med din innsikt, håpe på i resten av våre farvann? Hvor ligger mesteparten av den fortsatte gullalderen gjemt? I urealistisk lav utvinningsgrad i prognosene, eller i urealistisk lave prognoser? Jeg antar du mener begge deler er tilfelle.

  I følge oljedirektoratet er gjenværende reserver i produserende felt 631 millioner kubikkmeter (av opprinnelig 4396).

  Nye områder ved Jan Mayen og det sørøstlige Barentshave skal inneholde mellom 55 og 565 til.

  Lofoten, Vesterålen og Senja er 55 til 1600 i følge Sindre Sørhus over.

  Så sett i forhold til hva vi har igjen, kan åpning av alle områder omtrent tredoble reservene. Da tilsvarer reservene åtte år med 2012-produksjon (merk at påviste, ikke utbygde felt ikke er tatt med, her ligger det også noen års produksjon).

  Kan du driste deg til et eget anslag? Hvor mye tror du vi har igjen?

 20. oljemannen sier:

  Hva har det med saken å gjøre ?
  Statoil, Aker osv osv er Internasjonale selskaper.
  Det er ikke Norsk sokkel som bestemmer størrelsen på oljefondet og Norsk olje-eventyr fremover.

 21. Lars sier:

  Jeg oppfatter deg nå dithen at du innser at olje er en ikke-fornybar ressurs.
  At Statoil m.fl. er internasjonale selskaper gikk vel for alvor opp for folk under terroraksjonen i Algerie. Jeg tror dette satte spor.
  Når det gjelder oljefondet så har du selvsagt rett i at det er flere faktorer som bestemmer størrelsen på dette.

 22. oljemannen sier:

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=xal9Y8xV9aY[/YOUTUBE]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.