Hva er et rikt liv?

Arne Næss sitt «Et rikt liv med enkle midler» kommer jeg stadig tilbake til. Hva kjennetenger livsstilen til den dypløkologiske bevegelsen? I boka «Dyp glede» av Per Ingvar Haukeland fikk jeg et gjensyn med Arnes 25 punkter for et rikt liv med enkle midler. Kanskje finner du noe som kan inspirere?

Her er i alle fall punktene (fra s. 267ff):

 1. Bruk av enkle hjelpemidler. Unødig kompliserte instrumenter og andre typer hjelpemidler unngås.
 2. Aktiviteter som er mer direkte knyttet til verdier i seg selv eller som selv har egenverdi, foretrekkes. Aktiviteter som bare har indirekte eller ingen egenverdig, eller som befinner seg mange ledd unna de fundamentale mål, unngås.
 3. Anti-forbruk. Denne negative holdningen til forbruk følger av (1) og (2).
 4. Ønske om å opprettholde og øke følsomheten for og verdsettingen av goder som det finnes tilstrekkelig av til at alle kan ta del i dem.
 5. Fravær eller lav grad av novofili – dragning mot alt som er nytt bare fordi det er nytt.
 6. Vilje til å forbili i situasjoner som representerer egenverdi, og til å handle heller enn bare å være travel.
 7. Verdsetting av etniske og kulturelle forskjeller mellom folk, i stedet for å oppleve forskjellene som truende.
 8. Omtanke for forholdene i den tredje og fjerde verden, og forsøk på å unngå en materiell levestandard som skiller seg for mye fra standarden til trengende mennesker. (Global solidaritetslivsstil.)
 9. Verdsetting av livsstiler som kan være gangbare for de fleste og som ikke er umulige å opprettholde uten at det begårs urett mot medmennesker eller andre arter.
 10. Vektlegging av opplevelsens dybde og rikdom i motsetning til opplevelsens intensitet.
 11. Å verdsette og velge, når mulig, meningsfullt arbeid heller enn bare et levebrød.
 12. Å leve et komplekst, ikke et komplisert, liv, ved å forsøke å realisere så mange aspekter ved positive opplevelser som mulig innen hvert tidsintervall.
 13. Dyrking av fellesskap (Gemeinschaft) heller enn samfunn (Gesellschaft).
 14. Verdsettelse av, eller deltagelse i, primærproduksjon – jordbruk i liten skala, skogbruk, fiske.
 15. Vilje til heller å tilfredsstille vitale ehov enn ønsker/begjær.
 16. Forsøk på å leve i naturen heller enn bare å besøke vakre steder. Turisme unngås, selv om man innimellom benytter seg av turistfasiliteter.
 17. Når man oppholder seg i sårbar natur: lev «lett» og «sporløst».
 18. Tendens til å verdsette alle livsformer heller enn bare dem som anses vakre, bemerkelsesverdige eller nyttige i en begrenset betydning av ordet.
 19. Anvend aldri livsformer utelukkende som middel i seg selv. Forbli bevisst deres egenverdi og verdighet selv når livsformene utnyttes som ressurser.
 20. En tendens til å forsvare villdyrs interesser når disse kommer i konflikt med interessene til hunder, katter og andre kjæledyr.
 21. Innsats for å forsvare lokale økosystemer, ikke bare individuelle livsformer, basert på følelsen av at ens eget samfunn utgjør en del av andre økosystemer.
 22. Ikke bare beklage overdreven menneskelig innblanding i naturen med ord som unødvendig, ufornuftig og respektløs, men fordømme like aktiviteter med uttrykk som uforskammet, fryktelig og kriminelt – uten å fordømme menneskene som står ansvarlig for innblandingen.
 23. Forsøk på å handle resolutt og uten feighet i konflikter, men innenfor en ramme av ikke-vold i ord og handling.
 24. Delta i eller støtte opp under ikke-voldelige direkte aksjoner når andre framgangsmåter ikke lykkes.
 25. Økt grad av vegetarianisme.

Om Lars

Jeg bor i Kristiansand, og lever av havpadling. Mer info om meg og firmaet på www.digital-info.no
Dette innlegget ble publisert i Samfunn. Bokmerk permalenken.