Oljeindustrien og biskopen

Biskop Erling J. Pettersen har skrevet kronikk i Stavanger Aftenblad (fant ikke kronikken på nett, men denne artikkelen gir et inntrykk). Her sier biskopen blant annet:

– Det som er spesielt her er at Rogaland har tuftet mye av sin velstand på oljeindustrien. Hele vår velstand er forankret i denne industrien. Jeg mener at vi befinner oss i en region der pengene styrer mer og mer av mentaliteten. Vi må begynne å snakke om klima og rettferdighet. Derfor må vi ta et større ansvar for å forvalte dette på riktig måte. Vi må ha fokus på baksiden av medaljen, sier Pettersen.

Dette får selvsagt en del til å komme på banen. I dagens Vårt Land er denne saken viet førstesiden, og inne i avisen kommenterer Tom Gederø i OLF (som org. oljebedriftene i NHO) utspillet på denne måten:

– Vi har hatt klima i tankene i opp mot 25 år og Norge er nå den mest klimavennlige leverandøren av olje og gass i verden. Å få brakt denne informasjonen ut til biskopen kunne være nyttig. Jeg tror biskopen trenger mer fakta.

En slik argumentasjon har jeg kommentert her i bloggen før også. Det alt vesentligste av CO2-utslipp er ikke ved produksjon, men ved forbruk. Derfor er det selvsagt fint at vi er verdensledende her, men det hjelper ikke så mye i forhold til klimaet. Da er det bare totaltutslippet som teller. I stedet for å gi gass med ytterligere felter, så burde flere og flere av Norges beste hoder brukes til å finne gode og bærekraftige energiløsninger for framtida. Nå er det kortsiktig profitt som er ledestjernen både hos næringsliv og politikere. Samfunnsansvar er blitt et fremmedord. Da er det jammen bra at kirka kan være et korreks til en ensrettet offentlighet. Kanskje er det mange som ikke forstår hva «Skaperverket» er, men bytter man ut dette med naturen bør det gi mening. Klima og rettferdighet bør alltid ses i sammenheng med oljeutvinning, men det er ikke lett. Vi vil bare se forsiden av medaljen. Også i Stavanger Aftenblad. Ikke nok med at de ikke legger ut kronikken til biskopen, men positive oljenyheter får stor plass:

I Vårt Land får ikke biskopen mye støtte fra LO heller, selv om informasjonssjef Martin Steen synes det er bra at biskopen engasjerer seg. (Høres nesten ut som omtale av en 14-åring…) Frp mener ikke overraskende at biskopen befinner seg på feil bane, og energipolitisk talsmann i Frp, Ketil Solvik-Olsen, reagerer:

– Hadde biskopen kommet med et mer overordnet budskap om at Norge må ta et ansvar, så ville jeg vært enig. Men når han blir så politisk og sier at Norge må slutte med en del olje- og gassvirksomhet, blir han mer politisk enn biskop.

Nå er det litt vanskelig å se om dette er riktig når SA ikke har lagt ut originalen, men å ta vare på skaperverket og fokusere på klima og rettferdighet må jo være ganske overordnede greier. Solvik-Olsen fortsetter:

– Min tillit til vår Herre forblir like stor, men tilliten til hans bakkemannskap frosvinner.

Likevel er han enig med biskopen i at vi må satse på fornybar energi. Der er både Solvik-Olsen, biskopen og undertegnede enige. Selv om nok de to sistnevnte vil ha litt mer fart i sakene enn førstnevnte. Solvik-Olsen er en nyttig representant for oljeindustrien på Stortinget, og vil naturlig nok ha ut siste dråpe først. Men, da er det vel ikke helt umulig at fornybarhetstoget har forsvunnet fra perongen. Andre land er faktisk godt i gang med teknologiutvikling på fornybar energi allerede, mens Norge er i ferd med å bli akterutseilt. Solvik-Olsen «viser til at verden har et enormt behov for energi og dette må dekkes. Hvis ikke Norge utvinner sine ressurser, vil noen andre utvinne energi, og da gjerne gjennom mer forurensende metoder som skifergass og oljesand.»

Dette er jo klassisk OLF-propaganda. Hvem har sagt at all etterspørsel skal tilfredsstilles? Vi gjør jo ikke dette med noe annet i samfunnet? Etterspørsel etter sex, alkohol, mat osv er regulert på forskjellige måter. Gjennom forbud, avgifter, tilgjengelighet og åpningstider. Når vi nå får øynenen opp for fossil energis miljøkonsekvenser, så er det ganske rart å hevde at all etterspørsel etter energi skal tilfredsstilles. Egentlig gjelder det også uavhengig av om energien er fossil eller fornybart. Verdens energiforbruk er rett og slett for høyt, og dette må på den politiske dagsorden!

At noen andre vil gjøre det hvis ikke vi gjør det er vel en argumentasjon som ble brukt av diverse nazister i en rettssak etter krigen. Etter dette har det vært vanlig å også be folk tenke sjæl! Når det gjelder forurensende metoder som skifergass og oljesand, så er vel Norge via Statoil engasjert i begge deler. Dessuten ble det vel også nettopp åpnet for videre kulldrift på Svalbard?

Heldigvis er det også noen som støtter biskopen. Nestlederen i Venstre, Helge Solum Larsen, synes det ville være større grunn til reaksjon hvis kirken IKKE engasjerte seg, og synes dette er positivt. Line Henriette Hjemdal (KrF) sier følgende til Vårt Land:

Dette dreier seg om livsgrunnlaget for verdens befolkning. Uten å sikre vårt livsgrunnlag har både kirken og politiske myndigheter sviktet.

Tilbake til Solvik-Olsen. Her ser vi hvordan to politikere tolker samme budskap på rimelig forskjellig måte. For Frper Solvik-Olsen er ikke biskopens uttalelser passende, og det blir da politikk. Mens Hjemdal tolker biskopen helt annerledes. Dette med politikk-kortet ble også brukt av Vebjørn Selbekk i Dagen på Twitter i går:

Om Selbekk gikk lei av mine innlegg eller gikk tom for argumenter skal være usagt. Men, dere ser likevel at olje er politikk – enten det er fra høyre eller venstre siden av det politiske spekteret. (For dere som ikke kjenner Dagen, så er vel ikke det den mest progressive avisen i landet…) Det er jo nettopp derfor det er fint med biskopene. Klima og rettferdighet er saker av eksistensiell betydning – som egentlig går over politikken.

Jeg vil i alle fall gi biskopene ros for engasjementet for vår klode og fremtidige generasjoner. Den etiske utfordringen med å ta ut masse penger på utvinning av et gode som setter vårt livsgrunnlag i fare burde flere sette spørsmålstegn ved. Men, dessverre er ikke det lett. En grunn til dette finnes antagelig i faktaboksen «Rike Rogalendinger» i dagens Vårt Land:

Postnummeret 4035 (Hinna) er postnummeret med høyest gj.sn.inntekt med hele 1,2 mill. kroner – omtrent 250.000+ kroner mer enn neste postnummer på lista.

Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: Fremtidige generasjoner vil ha store problemer med å tilgi oss som lever nå…

OPPDATERING:
Etter at jeg la ut denne bloggposten har Harald N. Sommer og Solvik-Olsen hatt denne replikkvekslingen på Twitter:

Om Lars

Jeg bor i Kristiansand, og lever av havpadling. Mer info om meg og firmaet på www.digital-info.no
Dette innlegget ble publisert i Samfunn. Bokmerk permalenken.

6 svar til Oljeindustrien og biskopen

 1. Jens Måge sier:

  Det er interessant å registrere reaksjonene på Biskop Erling J. Pettersens utspill. Man har ulike begrunnelser for å være uenig med hans utspill. Jeg forsøker meg med noen refleksjoner rundt hva som skjer.

  LO’s, AP’s og FrP’s politikk vedr norsk oljeindustri og klima er velkjente og ikke overraskende. Deres hensyn går til vekst, arbeidsplasser og økonomi, fremfor klima og miljø. De påstår at de gjør «begge deler». Men erfaring viser at i realiteten så gjør de ikke det, ikke i nærheten av hva de burde. At SP med OBM i spissen til de grader er blitt et oljeparti, er noe mer uforståelig, da jeg oppfatter SP som et grønt parti hvor bærekraft er sentralt. Jeg oppfatter ikke at dagens ekstremt høye aktivitet i oljebransjen er bærekraftig verken på kort eller lang sikt.

  Hvordan skal man tolke Selbekks Twitter uttalelser? Jeg beundrer Selbekk som person fra tiden da han ble utsatt for trusler fra reiligiøse fanatikere. Men nå kan det virke som han er på linje med kristenkonservative amerikanere. På tross av rekordmange naturkatastrofer siste år, har de faktisk blitt mindre overbevist om at globale klimaendringer er menneskeskapte de siste 2-3 årene. De kan kanskje være enig i at klimaendringer finner sted, men at mennesker er en viktig årsak, nei se det er helt umulig å fastslå med sikkerhet, det er minst 100 andre variabler.

  Hva skyldes denne motstanden mot å tro på at mennesker bidrar til global oppvarming på en slik måte at det kreves radikale endringer? Og kritikk av en biskop når denne går ut og tar et så klart standpunkt?
  Jeg tror dette er begrunnet i kristenkonservatives verdisyn. De mener at Gud står over menneskene. Menneskene er støv i forhold til Skaperverket. Ergo kan ikke menneskene påvirke Skaperverket på en slik måte som klimaendringene indikerer, og det blir rett og slett feil å hevde det.

  Det er også en tradisjon blant kristenkonservative at man skiller politikk og kristendom. Når en biskop her uttaler seg om det man definerer som politikk, så blir det feil, noe også Solvik-Olsen påpeker.

  Jeg mener imidlertid det er veldig positivt at Biskopen engasjerer seg, og spesielt siden det er Stavanger bispen. Politikerene våre svikter på dette området. Klima, fattigdom, naturkatastrofer (som går ut over de fattigste) er høyeste grad et moralsk problem, og kan ikke reduseres til bare politikk. Vi trenger moralske, åndelige veiledere og rettledere, eller profeter som de ble kalt i gamle dager. Hvor skal de finnes?

  Jeg har fulgt med litt på hva de republikanske presidentkandidatene sier om klima og global oppvarming.
  Se f.eks dette intervjuet med Rick Santorum http://www.youtube.com/watch?v=T7J2lBlSHcE. Mot slutten av intervjuet blir han spurt om global oppvarming. Legg merke til stemningsskiftet hos Santorum, han blir nesten litt aggressiv og nedlatende. Det kan skyldes at hans verdisyn blir utfordret.

  For øvrig oppfatter jeg Mit Romney som noe balansert på temaet. Kanskje er det bedre med en Reublikansk president med handlekraft som ikke nødvendigvis er opptatt av klima, men går inn for å gjøre USA mer energiuavhengig ved å satse på domestic energy, fremfor en demokratisk president som prater om klima, men uten handlekraft? Vår egen Jørgen Randers har pekt på dette tidligere. Det er først når amerikanerne begynner å selge inn klimaspørsmålet på en annen måte at det blir salgbart i USA og at det vil være mulig å få til politiske endringer. Klima, global oppvarming, cap and trade etc selger ikke. Energiuavhengighet derimot gjør det, så hvorfor ikke begynne å selge budskapet på den måten som funker?

  For øvrig vil jeg til slutt sitere Eivind Trædals (@eivindtraedal) Tweet fra i går, i Twitter dialog medblant andre @jonasgahrstore:
  – Når oljetopper og Ap-folk snakker om verdens fattige og åpner for mer klimaødeleggende oljeproduksjon. VM i krokodilletårer.

 2. Lars sier:

  Takk for en god og strukturert gjennomgang! Jeg er veldig enig i alt du skriver. Når det gjelder Sp har jeg hatt samme oppfatning som deg når det gjelder miljøvennlighet, men nå er jeg blitt mer forvirret. Det blir spennende å se hva som skjer rundt arbeidet med klimameldingen senere i år. Om Frp melder seg ut i enda større grad. Om «vern»-fløyen i H kommer mer på banen. Om SV må bryte ut av regjeringen for å bli miljøparti før valget i 2013. Er ikke redd for at klimadebatten skal bli lagt død i år – for å si det sånn…

  Jeg ga også Trædal en RT på den meldingen i går. Fortjent – han har en viktig stemme!

 3. Lars sier:

  Takk for YouTube-linken også. Så slutten nå, og skjønner hva du mener!

 4. Lars sier:

  Vårt Land følger opp på lederplass i dag, og sitatet fra lederen er: «En biskop har både rett og plikt til å peke på etisk problematiske sider ved samfunnet.» Før de avslutter med følgende:

  «Antydninger om kunnskapsløshet og at biskopen bør passe sine egne seremonier, er i beste fall uttrykk for en manglende forståelse av religionens rolle i samfunnet. I verste fall er det et respektløst uttrykk for ubehaget oljebransjen føler ved å møte betimelige moralske innvendinger.»

 5. Lars sier:

  Det var mye som passer inn i denne oppføringen i Vårt Land i dag. På side 3 har Sunniva Gylver en ettertanke der hun blant annet skriver:
  » Nå vi ser Kristus i våre medmennesker og resten av Skaperverket, da må det få konsekvenser for våre valg, som troende mennesker og som kirke; teologisk, politisk, økonomisk, sosialt, praktisk.»
  (Hennes sak handler ikke om olje og oljeindustri, men sier likevel en del om hvordan hun oppfatter religion.)

  På side 6-7 har de funnet frem til professor og ateist Trond Nordby ved Uio (statsvitenskap) som omfavner biskopens oljekritikk. Han sier blant annet følgende til VL:
  «… jeg er trett av at hele Norges befolkning skal gå rundt å føle seg som millionærer. Det er viktig å sette søkelys på rikdommen vår, som er så stor at den nesten er pervers. Jeg skvetter jo selv når jeg merker hvor mye jeg har gått opp i reallønn…»
  «- Vi har en levestandard som ikke ligner grisen. Jeg må stadig vekk summe meg og merker at den livsstilen jeg har nå ikek er av det gode.»

 6. Tilbaketråkk: Kirken og olja | homo ludens

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.