Energi på verdensplan

Dumpet over en pressebriefing hos IEA i dag. Det var ikke veldig oppløftende. Her er en av lysbildene:

20090916iea

Her står det rimelig klart at dette ikke er bærekraftig.

Legg merke til den formidable veksten i energiforbruket fremover. Denne er det ingen som stiller spørsmål ved… I en kommentar fra OLF i innlegget «OLF fornekter seg ikke» skriver infosjef Odd Naustdal i OLF:

Vi må også huske at store deler av den fattige delen av verden er i utvikling, hvilket inkluderer ambisjoner og krav om en bedre levestandard. 1,6 milliarder mennesker mangler tilgang til elektrisk strøm. I en slik situasjon, må klimamål ses i forhold til behovet for energi. Alternativet for de fleste av disse er ikke fornybar energi, men kullkraft, som er langt mer forurensende. Sett på bakgrunn av dette, vil norsk olje og gass være et bidrag til å få ned de samlede utslippene av klimagasser i verden.

Mye av veksten skjer selvsagt i den fattige delen av verden. Når Naustdal skriver at «klimamål må ses i forhold til behovet for energi», så tolker jeg det dithen at han lar klimamålene fare fordi behov må tilfredsstilles. I min verden har vi ikke noe alternativ i forhold til klimamålene. Derfor må OECD redusere sine utslipp betraktelig. Da kan vi kanskje også ha et ørlite håp om at veksten i den fattige delen ikke blir så sterk som antatt…

Jeg skjønner jo at det er skummelt med kurver som går nedover, men jeg tror ærlig og oppriktig at vi vil finne mye gull og glitter på vei mot lavutslippssamfunnet. At norsk olje og gass skal være redningen for å få ned de samlede utslipp har jeg særdeles lite tro på. Å lage klausuler i salgskontraktene om at norsk olje og gass skal erstatte kull har jeg aldri hørt om, og jeg skulle likt å se OLF foreslå det… Jeg tror vel heller at politiske grep om å fase ut oljeproduksjonen ville bli lagt merke til rundt om i verden, og inspirere andre til å ta grep også.

Dette handler først og fremst om:
1. REDUSERT bruk av energi.
2. Teknologiske fremskritt for å redusere ytterligere.
3. Alternative kilder til fossil energi.

I denne rekkefølgen. Og det gjør ingenting om vi starter fort. Selv om OLF er en sterk lobbyorganisasjon, så har de ikke løsningen på spørsmålet om energi i min verden. De er interessert i å selge mest mulig olje og gass – det er det de får betalt for!

Om Lars

Jeg bor i Kristiansand, og lever av havpadling. Mer info om meg og firmaet på www.digital-info.no
Dette innlegget ble publisert i Samfunn. Bokmerk permalenken.

15 svar til Energi på verdensplan

 1. Odd Naustdal sier:

  Når jeg skriver at klimamål må ses i forhold til behovet for energi, så betyr dette IKKE å la «klimamål fare», som du skriver. Klimatrusselen må tas på det største alvor.

  Poenget er at vi ikke kan lukke øynene for det faktum at verden forbruker stadig mer energi og at fornybar energi fremdeles er kommet så kort og finnes i så små mengder at det ikke på lenge vil representere et realistisk alternativ til fossile energikilder. Derfor må klimatrusselen og verdens energibehov ses i sammenheng.

  IEA har laget ulike scenarier for energiutviklingen i tiden som kommer. Plansjen du har postet viser utviklingen dersom vi forsetter med «business as usual». Det er, helt riktig, ikke bærekraftig.

  Plansjen inngår i en omfattende analyse IEA har laget hvor de beskriver hvilke tiltak som må til for å redusere de globale utslippene av klimagasser. De laget to scenarier: ACT Map-scenariet, hvor klimagassutslippene topper seg i 2030, for deretter å reduseres tilbake til 2005-nivå innen 2050. I tillegg laget de det mer ambisiøse Blue Map-scenariet, hvor klimagassutslippene reduseres med 50 prosent fra 2005-nivå innen 2050.

  I begge disse scenariene inngår olje og gass som viktige energikilder. I ACT Map-scenariet er det lagt opp til en økning i bruken av olje og gass med henholdsvis 10 og 68 prosent, mens det er lagt opp til en nedgang i bruken av kull på 15 prosent – altså olje og gass til erstatning for kull. Blue Map-scenariet er meget optimistisk og baseres blant annet på en betydelig teknologioptimisme. Men selv det inkluderer en stor bruk av olje og gass.

  Olje og gass vil altså være viktig langt inn i fremtiden. Målet må være, slik IEA demonstrerer, å begrense bruken av kull. Norsk olje og gass kan gjøre det, og slik bidra til å få ned de samlede utslippene. Klimatrusselen er et globalt problem. Da kan man ikke se seg blind på nasjonale klimatiltak.

  La meg til slutt komme med et lite eksempel: EU har en ambisjon om å redusere sin avhengighet av kullkraft. Norge eksporterer store mengder gass til Europa, bl.a. Frankrike, Tyskland og Storbritannia. Dersom man øker norsk gasseksport til Europa med 30 prosent, kan dette minske verdens CO2-utslipp med 100 millioner tonn, altså to ganger Norges totale CO2-utslipp. Det er virkelig et klimatiltak som monner!

 2. Lars sier:

  Tusen takk for kommentar. Det gleder meg at du og OLF tar klimatrusselen på største alvor – da er vi i alle fall enige om det viktigste! Når det gjelder virkemidler er likevel avstanden ganske stor er jeg redd…

  Takk også for innføring i ACT Map og Blue Map-scenariet.

  Jeg er også klar over at vi vil ha med oss olje og gass langt inn i fremtiden, men er litt mindre optimistisk enn dere på noen punkter:
  1. Peak-Oil. Mener OLF at dette bare er tull (jfr OPEC)?
  2. Med evt. stigende priser på olje og gass vil vel substitusjon av kull bli enda vanskeligere. Det er her jeg mener at reduksjon er aller aller viktigst.
  3. Jeg føler sterkt at deres strategi er å holde norsk oljeproduksjon oppe til «vi står på kanten av stupet». DA vil momentet være så stort at boring nordover, svalbard, arktis – you name it – bare vil bli naturlig. I min verden er det vikitg å starte utfasing NÅ – også i Norge. På denne måten kan vi (evnt.) produsere lenger i eksisterende felter, og komme i gang med det som er fremtiden. Hvor mye bruker deres medlemsbedrifter på fornybar energi nå? Hva er den totale omsetningen til medlemsbedriftene?
  4. Videre oljeleting nordover er i sårbare områder. Jeg tilbrakte sommeren 5 km fra der «Full City» gikk på grunn. Dette var vel i realiteten «små» utslipp i den store sammenheng, men områdene ble kraftig berørt likevel. En del av områdene nordover er såvidt jeg har skjønt svært nær land, og det skal ikke store utslippene til. Jeg tror vi må ha bein nok i nesa til å si at noen naturområder skal vernes for sin egen skyld (jfr tidligere innlegg)
  5. Til ditt eksempel: Hva slags garantier har Norge for at eksport av energi til Europa erstatter energiproduksjon av kull der borte? Er det blitt vanlig med slike salgsklausuler, eller er dette en teoretisk konstruksjon?

  Beklager sent svar på ditt innlegg. Jeg har (dessverre) en jobb som ikke (direkte) har med dette å gjøre. Setter stor pris på innspillene dine!

 3. Odd Naustdal sier:

  Her har du svar på spørsmålene dine:

  1. På lengre sikt vil verdens olje- og gassressurser blir brukt opp. For norsk sokkel nådde vi produksjonstoppen for olje rundt årtusenskiftet.

  2. Reduksjon i kullforbruk er svært viktig for å redusere CO2-utslippene (ref IEA). Norsk gasseksport til Europa er et viktig bidrag i så måte – noe også Europa er opptatt av. På lengre sikt er det ingen tvil om at fornybare energikilder vil komme på plass. Fram til da må verden sette inn en rekke tiltak for både å møte energibehovet og for å redusere CO2-utslippene. Det viktigste er slik vi ser det, å sette inn klimatiltak der de gir størst effekt.

  3. Norge er per i dag verdens reneste produsent av olje og gass, og storeksportør av kompetanse innen området. 90 prosent av inntektene fra næringen går til fellesskapet (78 prosent skatt, statens eierandeler i StatoilHydro og eierandeler gjennom Petoro (SDØE)). Vi sitter ikke på totale omsetningstall for næringen, men statsbudsjettets anslag om inntekter fra petroleumsvirksomheten i 2009 er på 1206,5 milliarder kroner, og gir et visst inntrykk av størrelsen.
  Klimautfordringene er globale. Utfasing av næringen i Norge vil, i tillegg til tapte inntekter til staten, føre til utfasing av svært viktig kompetanse vi trenger på vår vei mot fornybarsamfunnet. Som direktøren i forskningsrådet sier: ” Kunnskapen vi utvikler for petroleumsnæringen er et viktig grunnlag for utvikling av fornybare energiformer.” http://forskningsradet.no/no/Nyheter/Kan+svekke+satsing+pa+fornybar+energi/1219128453560
  Vi sitter heller ikke på tall på hvor mye selskapene bruker på fornybar energi/energieffektivisering og andre tiltak, ikke minst fordi forskning skjer på tvers av landegrensene.

  4. Her er det et par elementer som er viktige å huske på. ”Full City”-forliset kan ikke sammenlignes med oljeindustrien. Risikoen med skipstrafikk nær kysten, er langt større enn risikoen for oljeutslipp fra en innretning. Resultatene i en rapport DNV nylig laget for WWF, viser at risikoen for utblåsninger er svært liten fra oljevirksomheten. Rapporten finnes her: http://assets.wwf.no/downloads/veritas_rapport_28_aug_2009.pdf
  I tillegg kan ikke den raffinerte tungoljen som finnes i skip sammenlignes med råolje som hentes opp fra norsk sokkel. Råoljen har helt andre egenskaper, og vil for eksempel ved høye bølger raskt brytes ned i sjøen. Samtidig må flere tekniske barrierer brytes samtidig for at et utslipp fra en oljebrønn skal skje. For norsk oljeindustri er det en selvfølge at inntreden i nye områder skal skje på en miljømessig forsvarlig måte.

  5. Alt henger selvsagt sammen med politisk vilje. Heldigvis har EU vist sterk vilje til å redusere klimagassutslippene sine, og gass har en viktig rolle: ”In the EU, natural gas is expected to be the second largest energy source, behind oil but ahead of coal and lignite. Nuclear and renewable energies would altogether represent slightly less than 20% of EU energy supply…The decrease in carbon intensity comes mainly from the substitution of gas and biomass for coal and lignite and to a lesser extent oil; gas demand remains roughly stable as fuel switching in favour of gas takes place..”: http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/key_messages_en.pdf

 4. Lars Ove Kvalbein sier:

  Dette er en utolig interessant diskusjon. Mye mer opplysende og i mer respektfulle former enn kommentarene etter artiklene i nettavisene.

  Jeg jobber i Den norske kirke med klima og miljøspørsmål, og har lyst til å kommentere og bringe inn noen nye momenter i diskusjonen. (Dette innlegget ble skrevet før jeg så Odd Naustdals siste svar 11:07, men det meste er fortsatt relevant, tror jeg.)

  1. Det høres jo fantastisk ut når Odd Naustdal i OLF sier at vi kan spare 100 millioner tonn CO2 på å øke gasseksporten til Europa. Selvfølgelig lurer jeg også veldig på om det er mulig å ha klausuler som sier at “vi selger bare denne gassen til dere hvis dere kan garantere at den erstatter kull”. Ellers blir jo argumentet til OLF lite troverdig. En annen ting er at en ved å bytte fra kull til gass fortsatt er like avhengig av en fossil energikilde, og at en har gjort store, langsiktige investeringer i denne. Selv kutt på 100 mill. tonn vil være langt unna det som er nødvendig for Europa samlet sett. For å oppnå tilstrekkelige kutt MÅ en over på en fornybar løsning. I tilfelle U-landene vil jo økt bruk av gass i de fleste tilfellene (ikke Kina) ikke erstatte noe som helst, men bare skape økte CO2-utslipp. Det ville være rettferdig at de industrialiserte landene betalte “mellomlegget” som skal til for at u-landene kan gå rett på fornybare løsninger, fordi de a)har bidratt mest til klimaendringene, mens u-landene får de verste konsekvensene, og b)fordi oljeeksportører som oss har tjent masse penger på ressurser som tilfeldigvis befinner seg utenfor akkurat vår kyst.

  2. Hvordan stiller OLF seg til rapporten fra de anerkjente Potsdam-instituttet som konkluderer med at vi kan ta opp og brenne maksimalt en fjerdedel av alle kjente forekomster av fossile energikilder hvis vi skal ha en rimelig sjanse på togradersmålet? Dette reiser jo en rekke spørsmål, som mest av alt handler om moral og rettferdighet. Hvor riktig er det at vi som allerede har tjent oss rike på petroleum skal fortsette å ta ut alt vi har, mens da alle andre må “ta støyten” og redusere tilsvarende mye mer (la sine forekomster ligge). OLF vil sikkert si at all reduksjonen må komme på kull (jf. argumentasjonen over), men hvordan skal vi da overtale de landene med kullforekomster (som det jo er mest av) til å si nei til inntektene sine, mens vi setter nye inntekstrekorder?

  3. IEA-scenariene. OLF omtaler Blue Map-scenariet, hvor klimagassutslippene reduseres med 50 prosent fra 2005-nivå innen 2050 som ambisiøst og teknologioptimistisk. Faktum er at selv dette scenariet sannsynligvis er langt fra tilstrekkelig til å unngå mer enn 2 graders oppvarming. Klimapanelet sa i 2007 at vi måtte få en 50-85% reduksjon innen 2050 for å klare togradersmålet. Alle rapporter som har kommet etter 2007 har pekt i retning av at det handler mer om 85-90% redusjon enn 50%, og at vi har enda dårligere tid en først antatt til å snu utviklingen. Da blir det enda mer presserende å gå direkte på de fornybare løsningene, (samt en storstilt satsning på reduksjon i forbruket). Jeg er klar over at ingen av de fornybare løsningene kan “ta over” for de fossile pr i dag, og at en sannsynligvis ikke kan unngå en midlertidig økning i gassforbruket. Dette illustrerer jo Lars sitt poeng, om hvor viktig det er å komme i gang med reduksjonen av forbruket, et tiltak som er billig og kan iverksettes umiddelbart.

  Det ville vekke oppsikt internasjonalt om Norge satte bremsene på for sin petroleumsvirksomhet, og startet en omstilling til fornybart som virkelig var alvorlig ment. Spesielt før klimatoppmøtet i København trenger vi at noen vestlige land sier seg villige til faktisk å gi avkall på noe. Da vil vi kunne få u-landene i tale. Vi har en unik mulighet til ta denne lederrollen, og jeg er overbevist om at det vil “lønne seg” på lang sikt.

  Til slutt vil jeg invitere både Lars og OLF til en dialogkonferanse i Bergen den 24. november som nettopp har dette som tema. Det er kirken som inviterer miljøvernere, forskere, politikere, fossilindustrien og kirkefolk til denne dagen. Tanken er å fortsette den viktige diskusjonen som kom opp etter kirkens utspill i vinter om 5 år tenkepause for videre utbygging i Nord.

  Beste hilsen Lars Ove Kvalbein

 5. Odd Naustdal sier:

  Jeg er enig med deg, Lars Ove, i at dette er en interessant diskusjon. Et tema som dette fortjener å bli diskutert på en skikkelig måte, ikke bare gjennom overskrifter og slagord. Synes for øvrig det er flott at Kirken engasjerer seg i klimasaken, selv om jeg ikke er enig i forslaget om pause i letingen…

  La meg starte med å si at jeg har sansen måten du forsøker å løfte temaet opp et nivå på. Selv om vi nok er uenige om både LoVe og annet, synes jeg det er positivt at Kirken i større grad enn mange andre forsøker å ha en global innfallsvinkel til problemet, fremfor å se seg blind på nasjonale symbolsaker. Klimakrisen er nemlig en utfordring for hele verden, og da kan vi ikke se på nasjonale tiltak isolert.

  Jeg mener det er for mye ønsketenkning ute og går. Det er et faktum at energiforbruket i verden øker. Det er også et faktum at fornybar energi er kommet kort i utviklingen og i den store sammenhengen utgjør en forsvinnende liten mengde sammenlignet med behovet. Det er også et faktum at dersom vi fjerner norsk olje og gass fra markedet, så erstattes ikke den av vind- og solenergi, den erstattes mest sannsynlig av kull – fordi det er billigst, lettest tilgjengelig og finnes i store nok mengder. Dette er realiteter som vi må forholde oss til.

  Og så er det også en realitet – som du skriver – at vi er nødt til å få ned klimautslippene. Så hvordan gjør vi det?

  1. En stadig større del av norsk petroleumsproduksjon er gass. På kontinentet ses gass av mange som et klimatiltak, fordi det erstatter kull. Norge har i mange år bestrebet seg på å bli en så ren som mulig produsent av olje og gass, med det resultatet at vi produserer olje og gass med de laveste utslippene av klimagasser pr. produserte energienhet. Til sammenligning produseres russisk olje og gass med 50 pst høyere utslipp. Går du til Sør-Amerika, er utslippene mer enn dobbelt så høye, og i Afrika mer enn fire ganger så høye. Sett i lys av dette, gir det ikke mening om Norge, som verdens reneste produsent av olje og gass, skulle kutte produksjonen. Samlet sett vil derfor norsk olje og gass bidra til å få ned utslippene av klimagass.

  2. Vi må få til en skikkelig satsing på fornybar energi. Det er ikke noe motsetning mellom å satse på fornybar energi og å opprettholde produksjonen av olje og gass. Nedbygging av olje og gass bidrar ikke til mer fornybar energi. Jeg tror det enorme fokuset på å sette grenser for olje- og gassproduksjonen til en viss grad fjerner oppmerksomheten fra myndighetenes manglende satsing på fornybar energi. For vår del kunne vi gjerne brukt en større del av petroleumsinntektene til en skikkelig satsing på utvikling av fornybar energi. Men det forutsetter politisk vilje.

  3. Det handler også om energieffektivisering. For få ned klimutslippene, må vi ha flere parallelle løp. Vestens ansvar er selvsagt å redusere bruken av kull og andre fossile brensler, men også å bli mer energieffektive. IEA har kommet med 25 anbefalinger for hvordan land kan bli mer energieffektive: http://www.iea.org/Textbase/subjectqueries/keyresult.asp?KEYWORD_ID=4122

  Når det gjelder ditt spørsmål om å knytte vilkår til gasseksport til Europa, må vi huske på at vi er en del av et globalt marked. Da kan vi ikke innføre særnorske regler. Poenget her er vel ikke først og fremst om vi knytter betingelser til gassleveransen, men hvorvidt gassen vi leverer faktisk erstatter kull, og det mener jeg det er grunnlag for å hevde at den gjør.

  Jeg er ikke så sikker på om kutt i norsk petroleumsproduksjon ville vært noe som vekket positiv oppmerksomhet i utlandet. All den tid den hadde blitt erstattet av kull og mer skitnere olje fra andre land, tror jeg ikke folk ville ha skjønt poenget. Det som imidlertid hadde vekket oppmerksomhet, er om Norge hadde blitt et foregangsland på fornybar energi.

  Potsdam-rapporten kjenner jeg dessverre ikke til.

  Takk for invitasjon til dialogkonferanse 24. november. Det vil vi selvsagt forsøke å delta på. Send meg gjerne invitasjon på min epost, on@olf.no.

 6. Lars sier:

  Denne kommentaren fra Helge Ulstein kan også være grei å ha som bakteppe.
  http://www.dagsavisen.no/innenriks/article440527.ece
  Skal prøve å komme tilbake med et tilsvar her i løpet av helgen.

 7. Lars sier:

  Ja, dette er både en spennende og lærerik dialog!

  1. PEAK-OIL
  Når det gjelder dette er jeg veldig glad for at OLF har en litt annen posisjon enn OPEC (som mener det bare er tull). Når det er sagt, så er det nok veldig forskjellig virkelighetsoppfatning av hvor mye/lenge vi kan produsere olje i verden. Odd skriver at vi er over produksjonstoppen i Norge. Saudi-Arabia påstår at de kan produsere det dobbelt av dagens produksjon i 50 år fremover, men det er det vel ingen som tar seriøst (jfr. boka ”Twilight in the desert”). Når det kommer til olje og gass i Norge, så er vel heller ikke mannen bak oljekrisa.no helt på linje med folkene i Oljedirektoratet…
  Under en padletur i går fant jeg en analogi med et stupetårn som var illustrativ (og litt morsom):
  http://www.homoludens.no/2009/09/19/analogien-med-stupetarnet/
  Dette handler jo om vår globale bruk av ressurser, og hva som er den sannynlige utvikling.

  2. Dette bringer oss jo naturlig over på punkt 2 – REDUKSJON. Her synes jeg Lars Ove backer godt opp, mens Odd/OLF skriver at vi må ”møte behov, redusere CO2 (m/teknologi – min oppfatning)”. Det stilles dermed ingen krav til endring av en livsstil som er uholdbar på sikt. Odd skriver også at ”det er et faktum at etterspørselen etter energi øker”. Det er det, og den øker kraftig! Likevel synes jeg det er viktig å ikke se seg blind på dette. Energibruk er ikke hellig – det kan også gjøres noe med det. Jeg har tro på at store endringer kan skje på kort tid – med rett innstilling. (Jfr boka Plan B 3.0, og hva som skjedde i USA i 1941).
  Det er vel også slik at fattigdommen i verden øker, men det betyr jo ikke at spørsmålet om å gjøre noe med det skal legges dødt?
  OLF snakker altså om å møte et behov, men her er det jo litt høna og egget. Er det etterspørselen eller tilbudet som avgjør forbruket. Etterspørselen får jo LOV til å øke hvis tilbudet stadig økes også. Et marked har to sider…
  Under finanskrisen gikk etterspørselen ned fordi inntekten gikk ned. Hvis tilbudet senkes gradvis, vil prisene øke og forbruket gå ned av samme grunn. Økte priser vil gjøre alternative kilder mer konkurransedyktige (også kull, men dette må ordnes på andre måter – utslippstak osv.)
  Poenget til Lars Ove om moral og rettferdighet er veldig spennende. Markedet har jo ingenting med rettferdighet å gjøre, kun effektiv allokering (kommer tilbake til dette under salg av gass i pkt 5). Her blir det jo klare forskjeller på utgangspunkt. Jeg sitter her som en undrende borger, og synes energispørsmålet er veldig interessant. Lars Ove jobber for kirken, og Odd jobber for en organisasjon som skal fremme interessene til de bedriftene som har utvinning av olje og gass som hovednæring.
  Lars Ove nevner at det er et kappløp mellom olje og gass. Norges utgangspunkt er å hente opp mest mulig mens det ikke finnes noe alternativ (eller bare dårlige), og så satse alt på at andre? finner et alternativ når det er kull som står igjen… Jeg skjønner jo at dette økonomisk er heldig for Norge, men jeg kan ikke fatte at det er etisk riktig.

  3. Tusen takk for tall Odd. Over 1200mrd kroner i inntekt på ett budsjettår er en helt ufattelig sum… Har sett litt på tallene på:
  http://www.statsbudsjettet.dep.no/Statsbudsjettet-2009/Satsninger/?pid=28238#hopp
  og skal ikke påstå at jeg skjønner så mye av det. Uansett kan en jo være enige om at dette er MYE, og at jo mer vi bruker i den innlandske økonomien – jo større blir omstillingene en gang i fremtiden.
  Det er et tankekors det Lars Ove skriver om at dette ”tilfeldigvis ble funnet utenfor vår kyst”. Heldigvis har mye av pengene tilfalt Norge som stat, selv om oljeeventyret flere ganger i historien har holdt på å få andre utviklingsbaner. Oljehistorien til Rygvik er kanskje tendensiøs, men svært spennende!
  Når det gjelder dette med kompetanse, så gleder det meg at vi er veldig enige om at oljeindustrien har vært helt vesentlig for å bygge opp en unik kompetanse. Denne vil helt klart være viktig for å bygge en ny framtid basert på fornybar energi. Odd skriver at det ikke er noen motsetning i å utvinne olje/gass, og satse på fornybar energi. Der er vi ikke helt enige, av to grunner:
  1. Jeg har en del venner ”i olja” her i Kristiansand, og jeg kan love deg at de ikke slaraffer rundt på jobb 2-3 timer om dagen… De jobber full tid, og vel så det. Hvis de samtidig skulle få ansvar for å gjøre Norge til en stjerne-nasjon på fornybar energi, så ville de brenne ut rimelig fort… OLF kan kanskje si at dette skal de gjøre ETTER at olje/gass-eventyret er ute, men det er ganske blå-øyd å tro at alle land uten olje og gass skal sitte på gjerdet å vente på at VI skal bli ledende i dette fremtidsmarkedet. De vil jo selvsagt ta opp denne hansken selv. Som Odd skriver i en annen sammenheng – vi er en del av et globalt marked…
  2. Oljeindustrien kan høste grunnrente (se Rygvik). I korte trekk betyr det at profitt slår følge med grunnrente, og at en kan få en større eller mindre ARBEIDSFRI inntekt. Dette forklarer jo de enorme pengesummene som finnes i olja, og som også forplanter seg til lønninger osv. Dermed faller fornybar energi igjennon. I et marked forsvinner penga dit de gjør mest av seg, og da er for tiden olje mest interessant. Lønninger når det gjelder FOU er nok også skjevfordelt her…
  Det gleder meg at OLF/Odd er opptatt av klimamål og klimasaken. I den forbindelse lurer jeg på hva OLF har spilt inn mot Regjeringen og møtet i København? Er dette sendt over enda?

  4. Ang. ”Full City”. Jeg er helt enig med OLF/Odd at en blowout el.l fra en evt. utbygging i Nord er lite sannsynlig. Det en derimot ikke kan komme bort fra er at en installasjon vil føre til økende båttrafikk, og at sannsynligheten for en ulykke dermed vil øke. Jeg er også klar over at det finnes mange typer utslipp, og at ”Full City”-utslippet bare var av drivstoffet – ikke lasten. Mitt poeng er at kysten er SVÆRT sårbar, og at selv små utslipp gir STORE konsekvenser. Jeg er fullstendig klar over at både OLF og oljebedriftene i Norge tar miljø på alvor – dette er jo deres viktigste konkurransefaktor internasjonalt (som jo OLF også skriver).

  5. Det bringer oss over på det siste temaet – SALG M/KLAUSUL
  OLF skriver om politisk vilje når det gjelder å bruker mer penger til FOU på fornybar energi. En slik vilje kunne jo også gått på at selskaper skulle bruke så og så mye før de kunne søke nye blokktildelinger. Jeg tror dine bedrifter bør få tall for slik fremtidsrettet virksomhet snarest mulig. Mener jeg har fått med meg at BP nå heter Beyond Petroleum, og ser vel for meg at de bruker i alle fall litt av sin omsetning på FOU, selv om det vel mest er et salgstriks(?).
  Når det kommer til salg av gass, så er det plutselig det globale markedet en skal forholde seg til. Da blir det jo sånn at hvis det koster oljebedriftene noe (FOU) så er det politisk vilje som må til, hvis en kan tjene noe – så må en forholde seg til det globale markedet (og politikerne får holde seg borte).
  Dette er jo et helt legitimt utgangspunkt for en interesseorganisasjon, men jeg tror personlig vi ikke kan bygge fremtiden på denne logikken.
  Jeg synes også Lars Ove har et godt poeng når han skriver at salg av gass ikke erstatter kull nødvendigvis. Når OLF ikke vil være med på å ha noen klausuler i forhold til salget, så må nødvendigvis argumentet falle.
  OLF skriver et sted at energiforbruket øker, og at vi må forholde oss til det som et faktum. Hvis vi da ser på kullforbruket som konstant, og at økningen tas ut med norsk gass, så vil likevel det globale CO2 utslippet øke. Det hadde vært spennende å se om OLF/Odd hadde regnet på hvor mye kullforbruket må ned for at netto utslipp skal gå ned – hvis økningen tas for gitt og skal forsynes med norsk gass…
  I følge oljekrisa.no er det ikke gass heller til titalls år inn i framtida. Hva skjer da? Kull har vi jo i over hundre år etter hva jeg skjønner.
  Jeg tror vi trenger politiske føringer i høy grad på dette området. Markedet har ingen moralske skrupler, det fordeler bare effektivt – ikke rettferdig.

  Jeg skal holde et foredrag her nede i Kristiansand 22. oktober om ”Innføring i teorien om Peak-Oil”, og skal prøve å finne fram til flere tall da. Har prøvd å lese meg opp litt, og det som slår meg er at vi står overfor STORE utfordringer! Mitt hovedpoeng er nok at vi bruker ressurser/kompetanse på feil måte i dag (se avsnittet om å bruke samme hode to ganger). Her må det skje noe – og jo raskere jo bedre.

  Kanskje OLF bør skifte navn til Energibedriftenes Landsforening?

  Jeg er i alle fall glad for at OLF har både selvironi, tid til dialog og en viss raushet. Innslaget på http://www.oljenorge40aar.no/ med Hauge var veldig bra – ”Mens dere fester, så verner vi Lofoten og Vesterålen.”

  Forøvrig et flott nettsted (selv om jeg ikke deler intensjonen bak opprettelsen). Sier også litt om hva slags ressurser som er knyttet til denne virksomheten. Til sammenligning ble vel http://www.oljepartiet.no/ skrudd sammen på dugnad…

  Hadde vært spennende med en lunsj i Bergen 24. november! 🙂

 8. Tilbaketråkk: homo ludens » Blog Archive » Gass erstatter kull

 9. Tilbaketråkk: homo ludens » Blog Archive » Etterarbeid i Kragerø

 10. Lars sier:

  For å forberede foredraget 22. oktober er jeg nå i gang med boka : Feber – historia om norsk olje og gass. Her fant jeg et siat fra Gunnar Berge – hentet fra Stavanger Aftenblad (på s. 57 i boka):

  «Det er et paradoks at produksjonen av olje og gass i manges øyne gjør oss til miljøverstinger. Særlig når man tar hensyn til at vår gass er en forutsetning for at Europa skal nå sine ambisiøse klimamål. De oppnår nemlig en formidabel gevinst ved overgang fra eget sterkt forurensende kull til bruk av norsk gass. I form av reduserte klimagassutslipp er gevinsten speiselt stor. For dette blir vi skjelt ut. EU-landene får ros. Våre egne miljøaktivister er her de verste.»

  I oppføringen «Gass erstatter kull» skrev jeg om dette,
  http://www.homoludens.no/2009/09/20/gass-erstatter-kull/
  og jeg har fremdeles ikke fått noen svar fra OLF eller andre som viser at dette er et argument som er virksomt i praksis.

  Jeg skjønner jo også at det er bra å bytte ut 1000kwh produsert med kull med gass. Problemet er jo at det totale energikonsumet i alle land er raskt voksende. Det betyr at kullforbruket i de tilfellene jeg har funnet data for flater ut, og at gass tar seg av veksten. Det betyr jo likevel at det TOTALE utslippet av CO2 fortsetter å vokse (selv om det selvsagt vokser mindre enn om ALL energien ble produsert med kull). Dette synes jeg kommer dårlig frem i debatten.

 11. Tilbaketråkk: homo ludens » Blog Archive » Første gjennomgang

 12. Lars sier:

  Nytt sitat fra Feber-boka. Denne gangen fra Jens Stoltenberg i 1994:

  «Jo større frykt du har for risiko, desto raskere pumper du ut oljen. Har du pumpet opp oljen, kan du plassere pengene i mindre risikofylte plasseringer enn olje.»

  Verken da eller nå ser det jo veldig sannsynlig ut at olje kan konkurreres ut på kort sikt. Jeg lurer derfor litt på hva han mener? Nå har mange ment at oljeprisen stadig skal ned, men det er det stort sett slutt på. Trenden for oljeprisen er stigende, men noen peaker fra tid til annen. Dermed skulle en jo tro a en makismering av pengeverdien skulle tilsi et langsiktig uttak (noe som var off.politikk på 70- og delvis 80-tallet).

  Med det vi vet om klimatrusselen i dag, så skulle det vært spennende å vite om Stoltenberg mener det samme. I praktisk politikk virker det jo ikke så om det er mye bremsing, og StatoilHydro har jo fått ganske frie tøyler til å ta for seg av andres oljeformue både i Angola og Canada.

 13. Tilbaketråkk: Innlegg nr. 3000 | homo ludens

 14. oljemannen sier:

  Les litt her, før dere tømmer lommeboka deres på dumme forslag som f.eks CO2 rensing: 🙂
  http://en.wikipedia.org/wiki/Piers_Corbyn

  http://vgd.no/samfunn/miljoe-og-klima/tema/1670919/tittel/piers-corbyn-fikk-rett-igjen-irene

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.