Natur – hva skal vi med den?

Dette er tittelen på en bok av Dag O. Hessen. Her er det mye spennende om natur og friluftsliv. Blant annet en del sitater. På s. 88 siterer han Christofer Hansteen fra 1821:

“Den hypochondriske Kjøbstædsboer, hvis Legems-Functioner vedd stillesiddende Arbeide ere halvstandsede, og hvis Aandslivlighed er tilintetgjort ved en halvvoksen Kjøbstads Uselskabelighed, Egoisme og Halvcultur, skulde engang imellem gjøre en Reise i Fjeldegnene. Ligesaa meget som den rene Fjeldluft og Reisens Besværligheder anspore Legemets Functioner, ligesaa meget opmuntres Sindet af de overraskende Naturscener og af det elskværdige Fjeldfolks ufordærvede Natur.”

Nansen blir sitert fra sin dagbok i 1916 på s. 93:

“Rousseau du trengs mer i dag enn noensinne. Den gang var det mest en liten overklasse som førte på avveie, nu er det hele samfunns-livet som er blit slik at det med jernbane-fart må gå den gale veien. En større ånn må komme, som venner toget, og fører høiere op, mot forenklingen, – hvis ikke – går menneskene til grunne.”

På samme side gjengir han Nansen fra 1921 – da han skrev artikkelen “Friluftsliv”:

“Dette bylivet er nu engang unatur… Lære den intense glede ved det enkle naturliv, det vi engang stammer fra, og ikke minst gleden ved nøisomhet.”

Et nytt sitat fra 1922 (forordet til Idrætsboken) får plass på s. 93-94:

“Kultur-utviklingen har ført menneskene lenger bort fra deres naturlige liv, har klumpet dem sammen i hus, kontorer og fabrikker, den har mer og mindre gjort dem til arbeidende, fastsittende, skrivende, snakkende og sovende maskiner. Denne ‘utviklingen’ har forkrøblet et legeme, har trellbundet mangt et sinn – fjernt fra skogens og de vide vidders frihet.”

På s. 208 siterer han fra grunnlovens paragraf 110b:

“Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og til en Natur hvis Produktionsævne og Mangfold bevares. Naturens Ressourcer skulle disponeres ud fra en langsigtig og alsidig Betragtning, der ivaretager denne Ret ogsaa for Efterslægten.”

Denne racer-uttømmingen vi har av olje i dette landet er altså brudd på Grunnlovens paragraf 110? 😉

Mot slutten av boka står det mye bra som peker fremover. På s. 247-48 skriver Hessen:

“Å påpeke at et flertall av oss har en livsførsel som ikke understøtter hverken klodens økosystemer eller “et godt liv” for etterfølgende generasjoner, handler om moral, ikke moralisme. Dette innebærer også en erkjennelse av at ikke alle former for frihetsutøvelse er av det gode. Det bør fokuseres mindre på frihet til og mer på frihet fra og ansvar for.”

Hessen er svært kunnskapsrik, og boka er høyst lesverdig. Den kan kanskje oppfattes som litt akademisk, men undertegnede lar seg sjelden stoppe av det. Diskusjonen om hva som er natur er veldig spennende, og jeg husker tilbake til studietiden i Bø. Da ble jeg svært provosert av de som mente at alt var kulturelle konstruksjoner – også natur, men spesielt friluftslivet. Et syn på verden der mennesket IKKE er natur, er dømt til nederlag. Hva som er natur er ikke så lett å vite, men at naturen har egenverdi – helt uavhengig av instrumentell verdi – er essensielt.

Hessen, Dag O. (2008) Natur – hva skal vi med den?
Gyldendal Norsk Forlag

Om Lars

Jeg bor i Kristiansand, og lever av havpadling. Mer info om meg og firmaet på www.digital-info.no
Dette innlegget ble publisert i Bøker. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.