Frans av Assisi

Den siste helgen i november var jeg på et “kurs i retreatramme” på Prestegarden om Frans av Assisi, og her var det en del tekster som skriver seg fra Frans. De har jeg samlet her.

Først til en “Bønn og takksigelse” som er hentet fra regelen av 1221, kap. 23:

BØNN OG TAKKSIGELSE

Allmektige, allerhelligste,
allerhøyeste og opphøyede Gud,
hellige og rettferdige Far,
Herre, himmelens og jordens konge,
vi takker deg for din egen skyld,
fordi du ved din hellige vilje
og ved din eneste Sønn med den hellige Ånd
har sakpt alt det åndelige og legemlige,
fordi du har skapt oss i ditt bilde og din lignelse
og har satt oss inn i paradiset.
Og vi falt ved vår egen skyld.
Og vi takker deg,
fordi du, slik du har skapt oss ved din Sønn,
slik har du ved din hellige kjærlighet
som du har elsket oss med,
latt ham, som er sann Gud og sant menneske,
fødes av den ærerike, salige og hellige Maria,
alltid jomfru;
og slik har du villet
at vi som var fanget,
ble frelst ved hans kors og blod og død.

Og fordi vi alle, ynkelige syndere,
ikke er verdige til å nevne ditt navn,
ber vi deg ydmykt
at vår Herre Jesus Kristus,
din elskede Sønn, som du har funnet behag i,
sammen med den hellige Ånd, Trøsteren,
må takke deg for alt
slik som det behager deg og ham;
han er jo alltid og i alt nok for deg
og ved ham har du gjort store ting mot oss.
Alleluja.

Ikke så veldig lett språk akkurat, men sier litt om Frans sitt gudsbilde. Han skal visstnok ha hatt over 80 forskjellige ord for Gud. Her er en lovprisning som viser mye av det samme:

LOVPRISNING AV DEN HØYESTE GUD

Du er hellig. Herre, den eneste Gud,
som gjør underfulle ting.

Du er sterk.
Du er stor.
Du er den allerhøyeste.
Du er den allmektige konge.
Du, hellige Far, himmelens og jordens konge.

Du er tre og én.
Herre, Gud over alle guder.
Du er det gode, alt godt, det høyeste gode.
Herre, levende og sann Gud.

Du er kjærlighet og barmhjertighet.
Du er visdom.
Du er ydmykhet.
Du er tålmodighet.
Du er skjønnhet.
Du er mildhet.
Du er trygghet.
Du er ro.
Du er glede.
Du er vårt håp og vår lykke.
Du er rettferdighet.
Du er måtehold.
Du er all vår rikdom, alt vi trenger.

Du er skjønnhet.
Du er mildhet.
Du er vårt vern.
Du er vår vokter og forsvarer.
Du er styrke.
Du er svalhet.

Du er vårt håp.
Du er vår tro.
Du er vår kjærlighet.
Du er all vår glede.
Du er vårt evige liv,
store og vidunderlige Herre,
allmektige Gud, barmhjertige Frelser.

Denne teksten eksisterer også i dag på et museum/kirke i Italia. Den ga Frans til broder Leo. Han hadde den innsydd i drakten hele sitt liv, og teksten ble funnet ved hans død.

Det er også bevart en bønn av Frans, og den er hentet fra hans Tidebønner:

BØNN

Allmektige,
allerhelligste,
allerhøyeste og opphøyede Gud,
alt godt,
det høyeste gode,
det hele gode,
du som alene er god,
deg gir vi tilbake
all lov, all pris,
all takk, all ære,
all velsignelse og alt godt.
La det skje. La det skje.
Amen.

Til slutt vil jeg ta med en versjon av Fader vår med forklaring som også Frans har skrevet:

FADER VÅR (MED FORKLARING)

Allerhelligste FADER VÅR:
vår Skaper, Forløser, Trøster og Frelser.

DU SOM ER I HIMMELEN:
i englene og helgenene,
for du, Herre, er lys.
Du oppflammer dem til kjærlighet,
for du, Herre, er kjærlighet.
Du bor i dem og fyller dem slik at de blir salige,
for du, Herre, er det høyeste gode, det evige gode,
som alt godt utgår fra
og uten deg er det intet godt.

HELLIGET VORDE DITT NAVN:
må kunnskapen om deg bli stadig klarere i oss
så vi erkjenner
bredden av dine velgjerninger,
lengden av dine løfter,
høyden av din majestet
og dybden av dine dommer.

KOMME DITT RIKE:
så du hersker i oss ved din nåde
og fører oss til ditt rike,
hvor vi skal se deg utilslørt,
elske deg fullkomment
og bli salige i samfunnet med deg.

SKJE DIN VILJE,
SOM I HMMELENE SÅ OGSÅ PÅ JORDEN:
så vi elsker deg av hele vårt hjerte
ved alltid å tenke på deg;
av hele vår sjel
ved alltid å lengte etter deg;
av hele vårt sinn
ved å rette alt vårt strev mot deg
og søke din ære i alt;
ved å bruke all vår styrke
og alle sjelens og legemets sanser
til lydighet mot din kjærlighet
og ikke til noe annet.
Så vi elsker vår neste som oss selv
ved av all vår evne å trekke alle til din kjærlighet;
ved å glede oss over andres goder
like mye som over våre egne;
ved å vise medfølelse med dem i motgang
og ved ikke å være til anstøt for noen.

VÅRT DAGLIGE BRØD:
– din elskede Sønn,
vår Herre Jesus Kristus –
GI OSS I DAG:
så vi minnes, forstår og ærer
den kjærlighet, som han har hatt til oss,
og alt det som han har talt,
gjort og gjennomgått for oss.

OG FORLAT OSS VÅR SKYLD:
ved din uutsigelige barmhjertighet,
ved kraften av din elskede Sønns lidelse
og ved den salige jomfru Marias
og alle dine utvalgte fortjenester og forbønner.

SOM VI OG FORLATER
VÅRE SKYLDNERE:
og hjelp oss, Herre, å tilgi fullstendig
de som vi ikke helt ut tilgir,
så vi for din skyld virkelig elsker våre fiender
og hengivent går i forbønn for dem hos deg,
ikke gjengjelder ondt med ondt mot noen
og i deg strever etter å være alle til gagn.

OG LED OSS IKKE INN I FRISTELSE:
hverken skjult eller åpenbar,
plutselig eller uforutsett.

MEN FRI OSS FRA DET ONDE:
det forgangne, det nåværende
og det kommende.
Ære være Faderen og Sønnen og den hellige Ånd,
som det var i opphavet, så nå og alltid
og i all evighet. Amen.

Dette var de tre arkene vi fikk utdelt under kurset med tekster av Frans. Det er også gitt ut en egen bok med tekster av Frans av Assisi på norsk. Den har referanse:

Hodzelmans, Hubert ofm (2005) Be med Frans av Assisi, 3.utg.
Utgitt av Fransiskanerne i Norge – første utgave utgitt i 1988.

Mer informasjon om Fransiskanerne i Norge (fra katolsk.no). Fransiskaneren som ledet kurset på Prestegarden heter Bjarne Falkanger.

Om Lars

Jeg bor i Kristiansand, og lever av havpadling. Mer info om meg og firmaet på www.digital-info.no
Dette innlegget ble publisert i Religion. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.