Liten velvilje…

Noen har kanskje fått med seg at adrenaline.no ved undertegnede har hatt en brevveksling gående med Flekkefjord kommune angående teltforbudet på Torsøy. Det ble først skrevet et brev 11.10.2007, som ikke ble besvart innen et halvt år. Jeg påpekte at dette var brudd på forvaltningsloven i et brev av 9.4.2008. Dette gikk også som kopi til fylkesmannen i Vest-Agder, FRIFO og Miljøverndepartementet. Fædrelandsvennen plukket dette opp 21.4 med en liten notis:

20080425fv.jpg

Fædrelandsvennen har skjønt hva dette dreier seg om, mens kommunen bare ble skikkelig sure over å bli “outet” i sakens anledning. De profilerer seg som en friluftskommune på sitt brevark (de har til og med bilde av en kajakk nede på arket!), og da er det jo ikke noe moro når noen klager.

I det første brevet skisserte vi tre løsninger på dette problemet, og her er svaret fra kommunen ved rådgiver Nina Nissestad:

20080425flekkefjord.jpg

Å kalle dette “velvilje” og resultat av 7mnd hardt arbeid er vel å strekke det vel langt. Det er vel ikke noen bombe at adrenaline.no i nærmeste fremtid vil sende et nytt brev. Denne gangen med kopi til Fædrelandsvennens journalist i Flekkefjord også…

Siden 2000 har adrenaline.no kjempet for å gjøre friluftslivet MULIG for folk flest, og vi ville aldri foreslått noe overfor kommunen som ikke var gjennomførbart i praksis. Dessuten er det lite oppløftende å skrive at et av forslagene er “mulig”. Hva slags forpliktelser ligger det i det? Ingenting!

Dette er en viktig prinsipiell sak, selv om kanskje ikke Flekkefjord kommune ser dette. I arbeidet med “Padleguide for Aust-Agder” vil også Grimstad og Risør får brev om dette. Jeg vurderer også å utfordre teltforbudet i Friluftsparken i Søgne. Det henger ikke på greip å ha helårs teltforbud på disse stedene.

På siste møte i TKH (Teknisk komité hav) i Norges Padleforbund ble det orientert om saken. Der ble vi enige om at brevene nå ikke skal sendes fra adrenaline.no, men fra Norges Padleforbund med nesten 13.000 medlemmer. Dermed er det en organisasjon bak brevet med litt mer vekt enn ett “simpelt nettsted drevet på dugnadsbasis”.

Jeg oppdaterer korrespondansen løpende på www.padleguiden.no.

Oppdatering 24. juni 2007:

20080624flekkefjord.jpg

Da er brev mottatt, og saken står akkurat på samme sted som der den begynte… Etter 7 mnd jobbing med saken. Sånt kan jo ta helt pusten fra en, men jeg skal følge opp saken igjen til høsten. Makan til behandling…

Om Lars

Jeg bor i Kristiansand, og lever av havpadling. Mer info om meg og firmaet på www.digital-info.no
Dette innlegget ble publisert i Padling, Samfunn. Bokmerk permalenken.

14 svar til Liten velvilje…

 1. Harald V. sier:

  Veldig bra at du ikke gir deg på dette. Tror det er en riktig strategi å kjøre dette i media. Det viser seg vel som oftest at det er da “noen” våkner.

 2. Lars sier:

  Jeg er jo en standhaftig fyr…
  Vet ikke om jeg skal “kjøre det” i media, men journalisten ved FV sitt Flekkefjord-kontor skal nok få en kopi av brevet… 😉

 3. Lars sier:

  Da har jeg forfattet et svarbrev og lagt dette ut på http://www.padleguiden.no:

  adrenaline.no
  v/Lars Verket
  Tors gate 27A
  4631 KRISTIANSAND

  Flekkefjord kommune
  Att: Nina Nissestad
  Kirkegaten 50
  4400 FLEKKEFJORD

  Kristiansand 28. April 2008

  Ang. telforbudet på Torsøy

  Viser til tidligere brev (11.10.07 og 09.04.08), og deres svar av 16.4.2008.

  Vi respekterer at Flekkefjord kommune finner at to av våre forslag ikke er aktuelle. Det vi derimot reagerer på er kommentaren til vårt forslag om teltforbud i høysesongen. Her skriver De at dette er ”mulig”.

  Siden 2000 har nettstedet adrenaline.no jobbet for å fremme det enkle friluftslivet, og for å gjøre det umulige mulig for folk flest. Derfor vil vi gjerne understreke at ALLE våre tre forslag i høyeste grad er mulige alternativer til dagens teltforbud. Vi er derfor inneforstått med at det er ”mulig”, og vil derfor etterlyse hva dette vil bety i praksis for Flekkefjord kommunes forvaltning av området.

  Tilrettelegging av friluftsområder foretas nå i økende grad, og det er flott at flere og flere får muligheten til å oppleve kystfriluftslivet. Dessverre er tilretteleggingen noen steder så omfattende at det nedlegges helårs teltforbud. Dette gjelder ikke bare i Flekkefjord, men også Søgne, Grimstad og Risør vil få brev om dette i nærmeste fremtid.

  Stortinget har sagt at det enkle og ikke-motoriserte friluftslivet skal prioriteres, og da virker det rart at roere og padlere skal ekskluderes fra en del friluftsområder. Vi etterlyser derfor grunnen til at dette er gjort på Torsøy.

  Vi ser jo at telting noen steder kan føre til fortrengsel for annen aktivitet, men mener at alle våre tre forslag gjør at dette ikke er noe argument på Torsøy.

  Vårt forslag om en ”innhegning” for små telt på 5×5 meter vil knapt merkes på det store grøntarealet på Torsøy. Et teltforbud i hovedsesongen er minst ønskelig løsning fra vår side, men gjør det i alle fall mulig å være lovlyding ca 10mnd i året. Et døgnbegrenset forbud der telt ikke kan stå oppe i tidsrommet 08-22 ville heller ikke medført noe fortrengning av annen aktivitet i området.

  For å løfte denne saken, har nå adrenaline.no ved undertegnede overlatt denne saken til TKH (Teknisk komité hav) i Norges padleforbund. Det betyr at svaret på dette brevet kan stiles til Norges Padleforbund v/TKH, Att: Lars Verket, Tors gate 27A, 4631 Kristiansand. Dermed får saken en mer formell forankring enn bare et nettsted for friluftsliv. Norges padleforbund har i dag ca 13.000 medlemmer, og antallet er raskt voksende. Dette er en viktig sak for fremtidens friluftsliv!

  Med friluftshilsen

  Lars Verket
  Homo ludens, adrenaline.no

  Kopi:
  – Fylkesmannen i Vest-Agder
  – FRIFO v/Hans Erik Lerkelund
  – Miljøverndepartementet v/Ivar Gjermundrud
  – Fædrelandsvennens Flekkefjordkontor v/Torbjørn

 4. Tilbaketråkk: homo ludens » Blog Archive » Mer webbing

 5. André Berg sier:

  Flott arbeid du driver med! Både i denne saken spesielt, men også generelt for bloggen og den andre sidene du administrerer.

  Som nylig tilflytter til Søgne har jeg også stusset over “telting forbudt” skiltene som preger Friluftsområdet, selv om jeg for selve Romsviga og Helleviga kan skimte en viss fornuftig tanke bak det. Men akkurat for Helleviga kan jeg også se at et mulig teltforbud som du nevner i tilfellet om Flekkefjord mellom 08-22 måtte kunne fungere og dermed gi i både pose og sekk..

  Jeg er pt ingen aktiv teltcamper, men tilhører den delen av befolkninga som heller vil se færre hytter og private eiendommer i strandsona og flere friområder og teltplasser.

 6. Lars sier:

  Da har jeg gått lei av å vente på Flekkefjord kommune, og oversent saken til Sivilombudsmannen. Poster følgende brev i dag:

  Norges Padleforbund v/Teknisk Komite Hav
  Att: Lars Verket
  Tors gate 27A
  4631 KRISTIANSAND

  Sivilombudsmannen
  Postboks 3 Sentrum
  0101 OSLO

  Kristiansand 16. juni 2008

  KOMMUNER SOM OVERSITTER SVARFRIST

  Lars Verket har gjennom sitt nettsted adrenaline.no gjort en rekke henvendelser mot kommuner i forbindelse med utarbeidelse av padleguider. Ofte blir brev ikke besvart, eller det tar uforholdsmessig lang tid (uten at dette blir gjort oppmerksom på).

  For at dette ikke skal være bare et privat anliggende har nå Verket fått anledning til å representere Norges Padleforbunds utvalg TKH i disse sakene. Dessverre har ikke denne formaliseringen ført til bedre behandling.

  Derfor er tålmodigheten oppbrukt, og første kommune som meldes inn til Sivilombudsmannen er Flekkefjord. Første brev angående teltforbud på Torsøy ble sendt 11. oktober 2007. Så ble det helt stille, og jeg spurte om hvorfor de neglisjerte forvaltningsloven i et brev av 9. april 2008. Da ble det litt fart i sakene, og allerede 16. april var svarbrevet datert. Innholdsmessig var det lovlig tynt etter over seks måneders betenkningstid. Derfor ble det sendt et nytt brev (denne gangen fra NPF) datert 28. april. Da det nå snart har gått to måneder finner jeg det nødvendig å blande Sivilombudsmannen inn i saken. Flekkefjord har ikke sendt noe brev med beskjed om hvorfor dette tar så lang tid, og har på nytt brutt forvaltningsloven.

  Kopi av brev/svarbrev finnes i høyre spalte på http://www.padleguiden.no.

  At det er Flekkefjord kommune som nå får begeret til å flyte over er tilfeldig. For en tid tilbake var situasjonen den samme i Risør kommune, og vi kommer til å ta denne saken opp igjen. Derfor kan det fort komme flere brev der med ønske om hjelp overfor kommuner som neglisjerer forvaltningsloven.

  På forhånd takk for hjelpen!

  Med hilsen

  Lars Verket
  Medlem TKH

 7. Tilbaketråkk: homo ludens » Blog Archive » Brev til sivilombudsmannen

 8. Lars sier:

  Da er det jo nesten ett år siden saken ble sendt over til “driftsorganisasjonen for Listerregionen”, og jeg har fremdeles ikke hørt noe i sakens anledning. Slike saker er en skikkelig tålmodighetsprøve….

  I da har jeg forfattet følgende brev til Flekkefjord kommune:

  Norges Padleforbud v/TKH
  Lars Verket
  Tors gate 27A
  4631 KRISTIANSAND

  Flekkefjord kommune
  v/Svein Gunnar Larsen
  Kirkegaten 50
  4400 FLEKKEFJORD

  Kristiansand 8. mai 2009

  ANG. TELTFORBUD PÅ TORSØY

  Viser til deres brev av 23. juni i fjor (Arkiv ID: 07/1893-5).

  I dette brevet oversendes hele problemstillingen om teltforbudet på Torsøy til driftsorganisasjonen for Listerregionen. Dette er nå snart ett år siden, og vi har ikke hørt noe i sakens anledning.

  Nå starter snart en ny padlesesong for fullt, og det føles urimelig at Flekkefjord kommune har nedlagt et helårs teltforbud på dette flotte området. Dette er et område som alle brukergrupper burde ønskes velkommen til.

  Vi har i tidligere brev foreslått løsninger i høysesongen, og opprettholder disse. Selv om vi i utgangspunktet mener at bestemmelsene i Friluftsloven burde holde.

  Det har i tidligere korrespondanse vist seg at ting tar tid. Derfor sendes det en kopi av dette brevet til Sivilombudsmannen, og vi minner også om forvaltningslovens bestemmelser.

  Med hilsen

  Lars Verket
  NPF v/Teknisk komite hav

  Kopi: Sivilombudsmannen

 9. Hidrapadler sier:

  Bra jobbet!

  Uten å ha studert denne sak, så vil jeg tilføre noe i håp om at det kan være til hjelp.

  Jeg forstår Torsøyene inngår i skjærgårdsparken.

  I utkast til forvaltningsplan for skjærgårdsparken het det under MÅLSETTING “Skjærgårdsparkområdene skal til enhver tid innby til bruk. For å nå denne målsetning må følgende delmål til enhver tid være oppfylt i sesongen: pkt. 3. Oppholdsarealene skal gi gode muligheter for bl.a. lek og ballspill, soling og telting.”

  I atferdsregler står det under pkt 8 Telting og overnatting:
  “Oppsetting av og opphold i mindre, bærbare telt er tillatt inntil to døgn om gangen på samme område.”

  Flekkefjord kommune har 13 forskjellige steder i skjærgårdsparken, der telting kun er nevnt 3 plasser: Husøy og Laugøy (tilhørende Hidra) + Tarmvika (på Andabeløy). Noe som, om det skal tillegges vekt, kan tyde på at målsettingen med skjærgårdsparken ikke kan oppnås uten å fjerne teltforbudet.

  TIL SLUTT
  Forbeholdt at forvaltningsplanen for skjærgårdsparken er vedtatt, så må det være åpenbart at teltforbudet er i strid med forvaltningsplanen, og uten gyldighet?

  Kontaktperson for Skjærgårdsparken kan finnes på http://www.lister.no.
  (Velg Skjærgårdspark i venstre meny)

 10. Lars sier:

  Tusen takk Hidrapadler!
  Jeg har nå sendt følgende e-post til Karl Igland:

  “Heisann!

  Jeg ser at du er kontaktperson på lister.no
  Siden 2007 har jeg hatt en brevveksling med Flekkefjord kommune ang. teltforbudet på Torsøy. Mer info finnes her:
  http://www.homoludens.no/2008/04/25/liten-velvilje/
  Som du ser er siste brev fra 8. mai i år. Det er ikke besvart, og følgende er sendt sivilombudsmannen:
  http://padleguiden.no/brev/20090608sivilombudsmannen.pdf

  I kommentarene anfører Hidrapadler en del gode argumenter, og det er mitt inderlige håp at dette kan finne en løsning før ferien! Kan dere få fortgang i saken?

  Vennlig padlehilsen
  Lars Verket”

  Jeg ringte han også, så nå har han fått historikken både skriftlig og muntlig. Så får vi se! Virket i alle fall som om padlere var tenkt på i planleggingen av Skjærgårdsparken der borte, og det er jo kjempebra!!!

 11. Lars sier:

  Da har vi kommet til 17. juni, og det er jo snart høysesong. Har fremdeles ikke hørt noe fra kommunene, og heller ikke fra Sivilombudsmannen. Sist jeg hadde med dem å gjøre, så svarte de rimelig kjapt – og tok en telefon til Flekkefjord kommune.

  Derfor slo jeg på tråden til saksbehandler, og hun hadde bare “såvidt registrert” brevet av 8. juni. Jeg sa at sesongen nå er like om hjørnet, og lurte på hva som skjedde. Hun måtte få satt seg inn i saken, og det tok fort 4-5 uker. Så spurte jeg om det sto mellom å ikke ta en telefon eller ta den, men det var visstnok mange forskjellig reaksjonsmåter de kunne velge. Dette står det mer om på websidene visstnok. Det fant jeg ikke, men her ligger en del uttalelser fra Sivilombudsmannen:
  http://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/

  I min verden er jo dette ganske enkelt: Jeg har hatt kontakt med to kommuner som helt overser forvaltningsloven.

  Nå venter jeg på svar fra Sivilombudsmannen, men de er for sikkerhets skyld unntatt forvaltningsloven. Så da tar det jo den tiden det tar – men jeg er i alle fall helt sikker på at jeg får svar. En gang…

  Dermed blir det nok lite teltvennlig i Risør og Flekkefjord (på utvalgte områder) i år også…

 12. Lars sier:

  Når jeg nå først er i siget – så har jeg skrevet et nytt brev til Risør kommune:

  adrenaline.no
  v/Lars Verket
  Tors gate 27A
  4631 KRISTIANSAND

  Risør Kommune
  v/Teknisk etat, Arild Omberg
  Postboks 158
  4952 RISØR

  Kristiansand 17. juni 2009

  TIPS: STRANDSONEBISTAND
  Viser til brev av 8. mai i 2009, og minner også om brev av 28. juni 2008, der jeg purrer på svar fra brev 21. mars 2007. Jeg skjønner jo ut i fra dette at saken ikke er høyt prioritert hos Dem, og har derfor undersøkt litt i sakens anledning.

  Etter en samtale med Direktoratet for Naturforvaltning (Ingebrigt Stensaas) fikk jeg vite om noe som heter ”Strandsonebistand”. Her kan kommunene søke midler for juridisk hjelp for å se nærmere på forhold i strandsonen. Kunne dette være aktuelt når det gjelder ferdselshindringen helt syd i Eidsvannet?

  Vassdraget som binder sammen Kragerøbassenget med kysten øst for Risør har lange ferdselstradisjoner, og har stor verdi i friluftslivsammenheng. I forhold til roere og padlere, er dette også en trygg passasje forbi Portør.

  Med padlehilsen

  Lars Verket
  adrenaline.no

  Kopi:
  – Direktoratet for Naturforvaltning v/Ingebrigt Stensaas (ingebrigt.stensaas@dirnat.no)

 13. Hidrapadler sier:

  Hei igjen,
  – kanskje vi er vitne til “ulovlig tiltak i strandsonen” iverksatt av Flekkefjord kommune. En kommune som har gjort politisk vedtak om å slå hardt ned på slike saker.

  Her kan det være brudd på friluftslov, allmenneretten, diskrimineringslov, skjærgårdspark m.m

  Hvis du ikke er tom for tiltak og energi, så anbefaler jeg du ringer ordfører og rådmann(kvinne) i Flekkefjord kommune. Ja, gjerne begge. Det er positive personer med kjennskap til skjærgårdspark og friluftsliv som nok ikke ønsker å stå ansvarlig for lovbrudd i strandsonen.

 14. Lars sier:

  Takk for nok en god kommentar Hidrapadler!
  Nå er det jo sånn at kommunene har full rett til å bestemme atferdsregler i friområdene sine. Det er bare så synd at det legges veldig til rette for de som har dyre båter med liggeplasser, mens de som driver et enkelt og stille friluftsliv større deler i året blir forvist. Dette handler mer om verdier enn lovbrudd er jeg redd…

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.